CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn về Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ. Đây là một trong những pattern thuộc nhóm Creation Design Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Prototype Design Pattern là gì? Cách triển khai nó như thể nào trong C# và một vài ví dụ cụ thể về nó.

Prototype Design Pattern trong C# là gì?

Prototype Design Pattern chỉ định loại đối tượng để tạo, bằng cách sử dụng instance nguyễn mẫu và tạo đối tượng mới bằng cách sao chép prototype này.

Hiểu một cách đơn giản hơn, Prototype Design Pattern cung cấp cho chúng ta một cách để tạo các đối tượng mới từ instance hiện có của đối tượng đó. Điều đó có nghĩa là nó sao chép đối tượng hiện có với dữ liệu của nó thành một đối tượng mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

prototype 01 png

Khi chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đối tượng được nhân bản (là đối tượng mới) thì nó không ảnh hướng đến đối tượng ban đầu.

Cách triển khai Prototype Design Pattern trong C# và ví dụ

Trong phần này mình sẽ đưa ra hai ví dụ để các bạn có thể so sánh sự khác biết giữa việc dùng Prototype Design Pattern và không sử dụng.

Nếu chúng ta không sử dụng Prototype Design Pattern và thực hiện một cách thông thường thì sẽ như sau:

Không sử dụng Prototype Design Pattern
using System;

namespace PrototypeDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      emp1.Name = "Anurag";
      emp1.Department = "IT";
      Employee emp2 = emp1;
      emp2.Name = "Pranaya";
      Console.WriteLine("Emplpyee 1: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp1.Name + ", Department: " + emp1.Department);
      Console.WriteLine("Emplpyee 2: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp2.Name + ", Department: " + emp2.Department);

      Console.Write("\n------------------------------\n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
      Console.Read();
    }

    public class Employee
    {
      public string Name { get; set; }
      public string Department { get; set; }
    }
  }
}

Như các bạn thấy thì trong chương trình trên mình có một class Employee (tức là emp1) có các thuộc tính Name, Department. Sau đó tạo một cá thể Employee khác (emp2) bằng cách gán emp1. Khi chúng ta thay đổi emp2 thì emp1 cũng thay đổi theo.

prototype 02 png

Sử dụng Prototype Design Pattern.

Nếu chúng ta sử dụng Prototype Design Pattern thì khi thay đổi emp2, emp1 vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.

Sử dụng Prototype Design Pattern
using System;
namespace PrototypeDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      emp1.Name = "Anurag";
      emp1.Department = "IT";

      Employee emp2 = emp1.GetClone();
      emp2.Name = "Pranaya";
      
      Console.WriteLine("Emplpyee 1: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp1.Name + ", Department: " + emp1.Department);
      Console.WriteLine("Emplpyee 2: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp2.Name + ", Department: " + emp2.Department);

      Console.Write("\n------------------------------\n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net");
      Console.Read();
    }
  }

  public class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Department { get; set; }

    public Employee GetClone()
    {
      return (Employee)this.MemberwiseClone();
    }
  }
}

Kết quả:

prototype 03 1 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ của nó. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về Singleton Desing Pattern. Đây là một loại pattern được sử dụng rất nhiều vì vậy các bạn hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Top