banner jpg
CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp for trong C#

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cấu trúc mới trong lập trình, đó là vòng lặp trong C#. Vòng lặp giúp chúng ta giảm thiểu công sức khi chúng ta viết code cho những vấn đề thường xuyên lặp lại, ví dụ như muốn tính tổng từ 1 đến 10 chẳng hạn. Nếu không có vòng lặp thì chúng ta sẽ viết như nào nhỉ ? Tong = 1+2+3+4+5+...+10. Vậy nếu ta muốn tính tổng từ 1 đến 20.000 thì sao ? Rõ ràng là ta không thể ngồi bấm từ 1 đến 20.000 được. Vì thế vòng lặp ra đời để giải quyết những vấn đề tương tự.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong C# có nhiều cấu trúc lặp:

 • Cấu trúc vòng lặp for.
 • Cấu trúc vòng lặp while.
 • Cấu trúc vòng lặp do - while.
 • Cấu trúc vòng lặp foreach.
 • Và có một vòng lặp đặt biệt đó là đệ quy.
 • Ngoài ra chúng ta có thể tạo ra vòng lặp không chính quy bằng cách sử dụng lệnh goto.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc vòng lặp for và những bài tập cơ bản áp dụng vòng lặp này nhé !!!

1. Cấu trúc vòng lặp for

Sử dụng vòng lặp for cho chúng ta biết trước số lần lặp của lệnh hoặc khối lệnh. Ta hoàn toàn xác định được số lần lặp lại của lệnh hay đoạn lệnh trong phần thân của vòng lặp. Vì thế đây là một vòng lặp được sử dụng khá linh hoạt và thường xuyên trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và C# nói riêng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp sử dụng vòng lặp for như sau: 

 

for ([ phần khởi tạo] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp])
{
  <Câu lệnh thực hiện>
}

 

Trong đó:

 • Phần khởi tạo là chứa đoạn mã khởi tạo giá trị, đoạn lệnh này sẽ được chạy đầu tiên và chỉ được gọi một lần duy nhất trong vòng đời của vòng lặp.
 • Biểu thức điều kiện là biểu thức logic trả về kết quả true hoặc fasle, nếu chúng ta bỏ trống thì kết quả của biểu thức điều kiện được hiểu là true.
 • Bước lặp là bước nhảy của biến khởi tạo sau mỗi lần lặp.

Lưu ý: 

 • Trong vòng lặp for có thể thiếu sự góp mặt của các biểu thức, tuy nhiên dấu ; bắt buộc phải có.
 • Mỗi phần khởi tạo, biểu thức điều kiện hoặc bước nhảy có thể có nhiều hơn một biểu thức. Vậy các biểu thức phải đặt cách nhau bởi dấu và được thực hiện từ trái sang phải.

Vòng đời của một vòng lặp for được chạy như sau:

vonglapfor png

 • Bước 1: Đầu tiên phần khởi tạo được chạy trước tiên.
 • Bước 2: Sau đó đến biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện bước 3, nếu sai thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 3: Thực hiện các câu lệnh trong thân của vòng lặp.
 • Bước 4: Thực hiện các lệnh trong bước nhảy, và quay lại bước 2.

Một ví dụ nhỏ dùng vòng lặp for:

Hãy tính tổng từ 1 đến 5 bằng cách dùng vòng lặp.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

  namespace freetuts.net
  {
    class freetuts
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        int tong = 0;
        for (int i = 1 ;i<=5;i++ )
        tong += i;
      Console.WriteLine("\n\ntong cac so tu 1 den 5 la {0}", tong);
      Console.ReadKey();
     }
  }
}

 

Biên dịch và chạy chương trình sẽ cho kết quả:

for01 JPG

Giải thích:

 • khởi tạo biến i = 1, biến i <=5 nên thực hiện cộng tong = tong +i;
 • Tăng i lên 1 đơn vị và kiểm tra. lúc này i = 2 i<=5 nên vẫn thực hiện tong = tong + i;
 • Tương tự tăng i thêm 1 đơn vị giá trị của i lần lượt là 3,4,5 và thực hiện tong = tong +i;
 • Khi tăng i lên đến 6 thì ta thấy điều kiện không thỏa (i<=5) cho nên thoát khỏi vòng lặp
 • Hiển thị biến tong ra màng hình với câu lệnh Console.WriteLine();

2. Ví dụ

Cho bài toán: in dãy số từ 0 đến 50 ra màn hình console.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

  namespace freetuts.net
  {
    class freetuts
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        for (int i = 0; i <= 50; i++)
        Console.Write(i+" ");
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }

 

Biên dịch chương trình sẽ cho kết quả:

for02 JPG

Vì nó hoạt động khá đơn giản nên mình sẽ không giải thích nhé.

Ở ví dụ sau đây mình sẽ cho các bạn sử dụng hai vòng lặp for lồng với nhau. Hãy xem có gì thú vị nhé:

In ra màn hình ma trận gồm 9 dòng và mỗi dòng bắt đầu từ 0 đến 9:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace freetuts.net
{
  class freetuts
  {
    static void Main(string[] args)
    {
       for (int i = 0; i <= 9; i++)
       {
         for (int j = 0; j <= 9; j++)
         Console.Write(j+" ");
         Console.WriteLine("\n");
      }
    Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Biên dịch chương trình ta được:

for03 JPG

mình xin giải thích nhé:

 • Bước 1: Vòng for bên ngoài khởi tạo biến i = 0i<=9 nên sẽ sang bước 2.
 • Bước 2: Vòng for thứ hai khởi tạo biến j = 0 và in ra giá trị của biến j.
 • Bước 3: Tăng giá trị của biến j lên 2,3,4,5,6,7,8,9 và in giá trị của biến j ra màn hình.
 • Bước 4: Khi biến j tăng đến 10 thì thoát vòng for và thực hiện dòng lệnh xuống dòng.
 • Bước 5: Tăng giá trị của i lên 2 và tiếp tục thực hiện sang bước 2.
 • Đến khi biến i = 10 thì kết thúc và thoát khỏi cả hai vòng lặp.

3. Lời kết

Vòng lặp for rất quan trọng trong lập trình nói chung và C# nói riêng. Các bạn cố gắng luyện tập và nắm vững cấu trúc cũng như cách sử dụng nhé. Mình xin đưa ra một số bài tập cơ bản để cách bạn có thể luyện tập. Chúc các bạn học tốt và luôn đồng hành cùng https://freetuts.net nhé!!

 

 

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top