CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Mảng trong C#

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về mảng (array) trong c#

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mảng (array) trong c#

Mảng (array) trong c# là tập hợp các phần tử cùng kiểu được sắp xếp liền kề nhau trong bộ nhớ. 

csharp array PNG

Từ hình trên ta có thể hình dung rõ hơn về mảng trong c#. Nó là tập các phần tử liền kề nhau trong bộ nhớ và được đánh theo chỉ số (index) từ 0 đến số phần tử mảng - 1.

Muốn truy xuất đến phần tử nào đó chỉ cần gọi tên hàm và truyền vào index. Ví dụ array[0] truy xuất đến phần tử đầu tiên, array[1] truy xuất đến phần tử thứ 2...

2. Ưu điểm và nhược điểm của mảng

Ưu điểm

 • Tối ưu hóa mã code.
 • Truy cập phần tử ngẩu nhiêu
 • Dễ dàng duyệt qua các phần tử
 • Dễ dàng thao tác đến phần tử
 • Dễ dáng sắp xếp phần tử

Nhược điểm

 • Kích thước của mảng là cố định

3. Các loại mảng

Trong c# có 3 loại mảng, đó là:

 • Mảng một chiều (Single Dimensional Array)
 • Mảng đa chiều (Multidimensional Array)
 • Mảng của mảng (Jagged Array)

Mảng một chiều (Single Dimensional Array)

Để tạo mảng một chiều, chúng ta chỉ cần sử dụng dấu ngoặc vuông [] sau kiểu dữ liệu
Ví dụ
int[] arr = new int[10];

Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về mảng trong C#, ở đây chúng ta sẽ khai báo, khởi tạo giá trị và duyệt qua từng phần tử của mảng.

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			int[] arr = new int[5]; //tạo mảng
			arr[0] = 5; // khỏi tạo giá trị cho phần tử thứ nhất
			arr[2] = 10;
			arr[4] = 3;

			// Duyệt qua từng phần tử mảng
			for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
			{
				Console.WriteLine("Gia tri phan tu thu " + (i + 1) + " = " + arr[i]);
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp array ex1 PNG

Khai báo và khởi tạo cùng một lúc

Có 3 cách để khởi tạo mảng cùng lúc với khai báo

int[] arr = new int[5]{ 2, 3, 1, 4, 3};

Chúng ta có thể bỏ qua kích thước của mảng.

int[] arr = new int[]{ 2, 3, 1, 4, 3};

Chúng ta cũng có thể bỏ qua toán tử new.

int[] arr = { 2, 3, 1, 4, 3};

Mảng đa chiều (Multidimensional Array)

Mảng đa chiều còn được gọi là mảng hình chữ nhật trong C#. Nó có thể là hai chiều hoặc ba chiều. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng (cột * hàng) còn được gọi là ma trận.

Để tạo mảng đa chiều, chúng ta cần sử dụng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ:

int[,] arr=new int[2,2];//Khai bao mang 2 chieu
int[,,] arr=new int[2,2,2];//Khai bao mang 3 chieu 
Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			int[,] arr = new int[3, 3];//khai bao mang 2 chieu 
			arr[0, 1] = 2;//khoi tao gia tri 
			arr[1, 2] = 3;
			arr[2, 0] = 4;

			//Duyet qua tung phan tu mang
			for (int i = 0; i < 3; i++)
			{
				for (int j = 0; j < 3; j++)
				{
					Console.Write(arr[i, j] + " ");
				}
				Console.WriteLine(); 
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp array ex2 PNG

Khai báo và khởi tạo cùng một lúc

Có 3 cách để khởi tạo mảng đa chiều cùng lúc với khai báo

int[,] arr = new int[3,3]= { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, { 3, 3, 3 } };

Chúng ta có thể bỏ qua kích thước mảng

int[,] arr = new int[,]= { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, { 3, 3, 3 } };

Chúng ta cũng có thể bỏ qua toán tử new

int[,] arr = { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, {3, 3, 3 } }; 

Mảng của mảng (Jagged Array)

Trong C#, Jagged Array còn được gọi là "mảng mảng" vì các phần tử của nó là mảng. Kích thước phần tử của Jagged Array có thể khác nhau.

Khai báo jagged array

Chúng ta hãy xem một ví dụ để khai báo Jagged Array có hai phần tử

int[][] arr = new int[2][]; 

Khởi tạo giá trị jagged array

Chúng ta sẽ khởi tạo giá trị các phần tử của mảng trên như sau:

Cách 1: 

arr[0] = new int[3]; 
arr[1] = new int[4]; 

Cách 2:

arr[0] = new int[3] { 2, 3, 5 };     
arr[1] = new int[4] {23, 5, 7, 9 }; 

Cách 3:

arr[0] = new int[] { 2, 3, 5 };     
arr[1] = new int[] { 23, 5, 7, 9 }; 

Khởi tạo giá trị cho phần tử trong lúc khai báo

int[][] arr = new int[3][]{ 
    new int[] { 3, 4, 6, 8, 10}, 
    new int[] { 2, 4, 9, 7, 10, 5, 11 }, 
    new int[] { 2 } 
    }; 
Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp3
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			int[][] arr = new int[2][];// Khai bao mang 

			arr[0] = new int[] { 3, 4, 5, 1, 4 };// khoi tao gia tri cho mang     
			arr[1] = new int[] { 1, 2, 3, 5, 7, 9 };

			for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
			{
				Console.WriteLine("Gia tri phan tu thu " + (i + 1));
				for (int j = 0; j < arr[i].Length; j++)
				{
					System.Console.Write(arr[i][j] + " ");
				}
				System.Console.WriteLine();
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp array ex3 PNG

4. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về mảng trong c#. Trong c# có 3 loại mảng đó là mảng một chiều (Single Dimensional Array), mảng đa chiều (Multidimensional Array), mảng của mảng (Jagged Array). Trong đó mảng đa chiều (Multidimensional Array) và mảng của mảng (Jagged Array) ít khi sử dụng vì vậy chúng ta chỉ cần nắm rõ cấu trúc, cách khai báo và khởi tạo của mảng một chiều (Single Dimensional Array) là đủ rồi nhé.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc các bạn vận dụng tốt.

 

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top