CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách dùng SortedList trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SortedList trong C#. Đây cũng là nơi để lưu trữ dữ liệu được sắp xếp theo một trình tự nào đó.

Mình sẽ giới thiệu về khái niệm và các đặc điểm của SortedList. Sau đó sẽ là các thao tác với SortedList trong C#.

1. SortedList là gì?

SortedList có thể lưu trữ các cặp key/value được sắp xếp theo các key based trên Icompaper.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: nếu các khóa thuộc loại nguyên thủy thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Trong c# có hỗ trợ generic SortedListnon-generic SortedList. Bạn nên sử dụng generic SortedList vì nó hoạt động nhanh hơn và ít gặp lỗi hơn.

sorteslist 01 jpg

Các đặc điểm của SortedList:

 • Là một mảng các cặp key/value được sắp xếp theo các key.
 • Sắp xếp các phần tử ngay khi chúng được thêm vào.Sắp xếp các khóa kiểu nguyên thủy theo thứ tự tăng dần và các khóa đối tượng dựa trên IComparer <T>.
 • Key phải là duy nhất (không trùng nhau) và không được rỗng.
 • Value có thể là giá trị null.
 • Một giá trị có thể được truy cập thông qua key.
 • Nó sử dụng ít bộ nhớ.

2. Tạo SortedList

Ví dụ dưới đây minh họa cho cách tạo một SortedList và thêm các cặp key.value vào trong SortedList.

numberNames.Add(3, "Three");
numberNames.Add(1, "One");
numberNames.Add(2, "Two");
numberNames.Add(4, null);
numberNames.Add(10, "Ten");
numberNames.Add(5, "Five");

Trong ví dụ trên, một SortedList<TKey, TValue> được tạo bằng cách chỉ định key/value mà nó sẽ lưu trữ. Các SortedList<int, string> sẽ lưu giữ key kiểu int và value kiểu string.

Việc sử dụng phương thức Add() chỉ thêm duy nhất một cặp key/value vào trong SortedList. Các khóa không được để trống cũng như không trùng nhau.

Kết quả:

sorteslist 05 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể khởi tạo nhiều cặp key/value như dưới đây:

SortedList<string,string> cities = new SortedList<string,string>()
{
 {"London", "UK"},
 {"New York", "USA"},
 { "Mumbai", "India"},
 {"Johannesburg", "South Africa"}
};

Các cặp key/value sẽ được sắp xếp ngay sau khi được thêm vào trong SortedList.

Kết quả:

sorteslist 06 PNG

3. Truy cập SortedList

Ta có thể truy cập vào SortedList bằng cách sử dụng key để lấy hoặc đặt lại value trong SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};

Console.WriteLine(numberNames[1]); //kết quả: One
Console.WriteLine(numberNames[2]); //kết quả: Two
Console.WriteLine(numberNames[3]); //kết quả: Three

Ngoài ra có thể sử dụng phương thức ContainsKey và TryGetValue() để truy cập vafp SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};
//nếu key tồn tại
if(!numberNames.ContainsKey(4))
{
	numberNames[4] = "Four";
}
			
string result;
			
if(numberNames.TryGetValue(4, out result)) 
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 4, result);

4. Xóa các phần tử khỏi SortedList

Để xóa các cặp key/value khỏi SortedList ta có thể sử dụng phương thức Remove() và RemoveAt().

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"},
	{5, "Five"},
 {4, "Four"},
};
  
numberNames.Remove(1);// xóa phần tử có key = 1
numberNames.RemoveAt(0);//xóa phần tử có key == 0

Kết quả:

sorteslist 04 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong List là gì? cũng như các thao tác với List trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Top