CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng SortedList trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SortedList trong C#. Đây cũng là nơi để lưu trữ dữ liệu được sắp xếp theo một trình tự nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về khái niệm và các đặc điểm của SortedList. Sau đó sẽ là các thao tác với SortedList trong C#.

1. SortedList là gì?

SortedList có thể lưu trữ các cặp key/value được sắp xếp theo các key based trên Icompaper.

Ví dụ: nếu các khóa thuộc loại nguyên thủy thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Trong c# có hỗ trợ generic SortedListnon-generic SortedList. Bạn nên sử dụng generic SortedList vì nó hoạt động nhanh hơn và ít gặp lỗi hơn.

sorteslist 01 jpg

Các đặc điểm của SortedList:

 • Là một mảng các cặp key/value được sắp xếp theo các key.
 • Sắp xếp các phần tử ngay khi chúng được thêm vào.Sắp xếp các khóa kiểu nguyên thủy theo thứ tự tăng dần và các khóa đối tượng dựa trên IComparer <T>.
 • Key phải là duy nhất (không trùng nhau) và không được rỗng.
 • Value có thể là giá trị null.
 • Một giá trị có thể được truy cập thông qua key.
 • Nó sử dụng ít bộ nhớ.

2. Tạo SortedList

Ví dụ dưới đây minh họa cho cách tạo một SortedList và thêm các cặp key.value vào trong SortedList.

numberNames.Add(3, "Three");
numberNames.Add(1, "One");
numberNames.Add(2, "Two");
numberNames.Add(4, null);
numberNames.Add(10, "Ten");
numberNames.Add(5, "Five");

Trong ví dụ trên, một SortedList<TKey, TValue> được tạo bằng cách chỉ định key/value mà nó sẽ lưu trữ. Các SortedList<int, string> sẽ lưu giữ key kiểu int và value kiểu string.

Việc sử dụng phương thức Add() chỉ thêm duy nhất một cặp key/value vào trong SortedList. Các khóa không được để trống cũng như không trùng nhau.

Kết quả:

sorteslist 05 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể khởi tạo nhiều cặp key/value như dưới đây:

SortedList<string,string> cities = new SortedList<string,string>()
{
 {"London", "UK"},
 {"New York", "USA"},
 { "Mumbai", "India"},
 {"Johannesburg", "South Africa"}
};

Các cặp key/value sẽ được sắp xếp ngay sau khi được thêm vào trong SortedList.

Kết quả:

sorteslist 06 PNG

3. Truy cập SortedList

Ta có thể truy cập vào SortedList bằng cách sử dụng key để lấy hoặc đặt lại value trong SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};

Console.WriteLine(numberNames[1]); //kết quả: One
Console.WriteLine(numberNames[2]); //kết quả: Two
Console.WriteLine(numberNames[3]); //kết quả: Three

Ngoài ra có thể sử dụng phương thức ContainsKey và TryGetValue() để truy cập vafp SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};
//nếu key tồn tại
if(!numberNames.ContainsKey(4))
{
	numberNames[4] = "Four";
}
			
string result;
			
if(numberNames.TryGetValue(4, out result)) 
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 4, result);

4. Xóa các phần tử khỏi SortedList

Để xóa các cặp key/value khỏi SortedList ta có thể sử dụng phương thức Remove() và RemoveAt().

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"},
	{5, "Five"},
 {4, "Four"},
};
  
numberNames.Remove(1);// xóa phần tử có key = 1
numberNames.RemoveAt(0);//xóa phần tử có key == 0

Kết quả:

sorteslist 04 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong List là gì? cũng như các thao tác với List trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top