CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Stack (ngăn xếp) trong C#. Đây là một cấu trúc lưu trữ khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack, cũng như các thao tác với Stack trong C#.

1. Stack (ngăn xếp) C# là gì?

Stack là một loại collection đặc biệt được sử dụng để lưu trữ các phần tử theo cơ chế LIFO (Last In First Out).

stack 01 png

Ví dụ: Khi ta thêm các phần tử theo thứ tự 1, 2, 3, 4 thì lúc lấy ra ta lại lấy ngược lại từ 4, 3, 2, 1.

Trong C# có cả generic Stack và non-generic Stack, chúng ta nên sử dụng generic Stack nhé.

Các đặc điểm của Stack:

 • Stack lưu trữ theo cơ chế LIFO.
 • Nằm trong System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các phần tử của kiểu dữ liệu được chỉ định.
 • Các phần tử được thêm vào bằng phương thức Push(). Không thể sử dụng phương thức này ở trình khởi tạo.
 • Các phần tử được truy xuất bằng phương thúc Pop() và Peek().

2. Các thuộc tính và phương thức của Stack C#

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm và phương thức của Stack.

Các thuộc tính của Stack:

Thuộc tính Mô tả
Count Trả về tổng số phần tử trong Stack

Các phương thức trong Stack:

Phương thức Mô tả
Push() Chèn một item ở đầu Stack
Peek() Trả về một item ở đầu Stack
Pop() Loại bỏ và trả lại item ở đầu Stack
Contains() Kiểm tra xem một item có tồn tại trong Stack hay không
Clear() Xóa tất cả các item khỏi Stack

3. Tạo Stack trong C#

Chúng ta có thể tạo đối tượng của Stack bằng cách chỉ định một tham số có kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ. Stack cho phép lưu giá trị null (đối với các loại tham chiếu) và các giá trị trùng lặp.

Stack<int> myStack = new Stack<int>();

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Stack và thêm các item vào Stack bằng phương thức Push().

using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		//khai báo một stack lưu trữ các item kiểu int
		Stack<int> numbers = new Stack<int>();
		//sử dụng phương thức Push() để lưu trữ các item
		numbers.Push(1);
		numbers.Push(2);
		numbers.Push(3);
		numbers.Push(4);
		//sử dụng foreach để in phần tử trong Stack
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack là:");
		foreach (var item in numbers)
			Console.Write(item + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 02 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể tạo Stack bằng mảng.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
		Stack<int> myStack = new Stack<int>(arr);
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack:");
		foreach (var itm in myStack)
			Console.Write(itm + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 03 PNG

4. Phương thức Pop() trong Stack C#

Phương thức Pop() trả về item cuối cùng trong Stack đồng thời loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Pop().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi xóa: {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        myStack.Pop();
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi xóa: {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 04 PNG

5. Phương thức Peek() trong Stack C#

Phương thức Peek() trả về item cuối cùng trong Stack nhưng không loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Peek().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        Console.WriteLine("Phần tử trên cùng trong Stack: {0}",myStack.Peek());
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 05 PNG

6. Phương thức Contains() trong Stack

Phương thức Contains() kiểm tra một item có tồn tại trong Stack hay không. Nếu tồn tại nó thì trả về true, nếu không thì trả về false.

using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack<int> myStack = new Stack<int>();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine(myStack.Contains(2));// ->> true 
		Console.WriteLine(myStack.Contains(10));// -> false

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"); 
	}
}

Kết quả:

stack 06 PNG

7. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm Stack là gì? Các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Stack, cùng với đó là các thao tác với nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top