CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Stack (ngăn xếp) trong C#. Đây là một cấu trúc lưu trữ khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack, cũng như các thao tác với Stack trong C#.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Stack (ngăn xếp) C# là gì?

Stack là một loại collection đặc biệt được sử dụng để lưu trữ các phần tử theo cơ chế LIFO (Last In First Out).

stack 01 png

Ví dụ: Khi ta thêm các phần tử theo thứ tự 1, 2, 3, 4 thì lúc lấy ra ta lại lấy ngược lại từ 4, 3, 2, 1.

Trong C# có cả generic Stack và non-generic Stack, chúng ta nên sử dụng generic Stack nhé.

Các đặc điểm của Stack:

 • Stack lưu trữ theo cơ chế LIFO.
 • Nằm trong System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các phần tử của kiểu dữ liệu được chỉ định.
 • Các phần tử được thêm vào bằng phương thức Push(). Không thể sử dụng phương thức này ở trình khởi tạo.
 • Các phần tử được truy xuất bằng phương thúc Pop() và Peek().

2. Các thuộc tính và phương thức của Stack C#

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm và phương thức của Stack.

Các thuộc tính của Stack:

Thuộc tính Mô tả
Count Trả về tổng số phần tử trong Stack

Các phương thức trong Stack:

Phương thức Mô tả
Push() Chèn một item ở đầu Stack
Peek() Trả về một item ở đầu Stack
Pop() Loại bỏ và trả lại item ở đầu Stack
Contains() Kiểm tra xem một item có tồn tại trong Stack hay không
Clear() Xóa tất cả các item khỏi Stack

3. Tạo Stack trong C#

Chúng ta có thể tạo đối tượng của Stack bằng cách chỉ định một tham số có kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ. Stack cho phép lưu giá trị null (đối với các loại tham chiếu) và các giá trị trùng lặp.

Stack<int> myStack = new Stack<int>();

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Stack và thêm các item vào Stack bằng phương thức Push().

using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		//khai báo một stack lưu trữ các item kiểu int
		Stack<int> numbers = new Stack<int>();
		//sử dụng phương thức Push() để lưu trữ các item
		numbers.Push(1);
		numbers.Push(2);
		numbers.Push(3);
		numbers.Push(4);
		//sử dụng foreach để in phần tử trong Stack
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack là:");
		foreach (var item in numbers)
			Console.Write(item + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 02 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể tạo Stack bằng mảng.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
		Stack<int> myStack = new Stack<int>(arr);
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack:");
		foreach (var itm in myStack)
			Console.Write(itm + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 03 PNG

4. Phương thức Pop() trong Stack C#

Phương thức Pop() trả về item cuối cùng trong Stack đồng thời loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Pop().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi xóa: {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        myStack.Pop();
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi xóa: {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 04 PNG

5. Phương thức Peek() trong Stack C#

Phương thức Peek() trả về item cuối cùng trong Stack nhưng không loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Peek().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        Console.WriteLine("Phần tử trên cùng trong Stack: {0}",myStack.Peek());
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 05 PNG

6. Phương thức Contains() trong Stack

Phương thức Contains() kiểm tra một item có tồn tại trong Stack hay không. Nếu tồn tại nó thì trả về true, nếu không thì trả về false.

using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack<int> myStack = new Stack<int>();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine(myStack.Contains(2));// ->> true 
		Console.WriteLine(myStack.Contains(10));// -> false

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"); 
	}
}

Kết quả:

stack 06 PNG

7. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm Stack là gì? Các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Stack, cùng với đó là các thao tác với nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Top