BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập C#

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập C#, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập C#.

+BÀI TẬP C#
1 Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#
2 In dãy số Fibonacci trong C#
3 Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#
4 Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)
5 Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#
6 Cách kiểm tra số Armstrong trong C#
7 Cách tính giai thừa của một số trong C#
8 Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#
9 Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#
10 Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#
11 Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#
12 Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#
13 Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#
14 Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#
15 Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#
16 Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#
17 Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#
18 Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#
19 Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#
20 Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#
21 Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#
22 Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)
23 Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)
24 Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím
25 Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#
26 Cách kiểm tra năm nhuận trong C#
27 Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#
28 Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#
29 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#
30 Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#
31 Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#
32 Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#
33 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#
34 Cách kiểm tra số chính phương trong C#
35 Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#
36 Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#
37 Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round
38 Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ
39 Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#
40 Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#
41 Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#
42 Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ
43 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#
44 Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau
45 Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#
46 Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Top