BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các phần tử trong một mảng bằng phương pháp sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C#. Mình sẽ thực hiện hai chương trình sắp xếp giảm dần và tăng dần để các bạn có thể so sánh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Sắp xếp nổi bọt là gì (Bubble Sort)?

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) là thuật toán thực hiện việc so sánh các cặp phần tử liền kề nhau và tráo đổi vị trị của nó cho đúng thứ tự mà chúng ta mong muốn.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một tập các số như sau: A = {5; 8; -1; 15; 33}, bây giờ để sắp xếp tăng dần từ phải sang trái thì thuật toán sẽ như sau:

 • Bắt đầu với cặp phần tử đầu tiên {5; 8}. Trong cặp phần từ này thì 5 < 8 và vị trí của nó đã đúng, vì vậy ta sẽ giữ nguyên vị trí mà không tráo đổi vị trí.
 • Cặp phần tử thứ hai là {8; -1}, ở đây 8 > -1, vì vậy ta tráo đổi vị trí thành {-1, 8}.
 • Cứ như vậy sẽ so sánh hết các cặp phần tử cho đến khi các phần tử được sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần. A = {-1; 5; 8; 15; 33}.

*Lưu ý: Phương pháp này được áp dụng cho các tập dữ liệu nhỏ, bởi vì nó thực hiện lặp hết các phần tử trong mảng. Điều này tốn nhiều thời gian và đây là phương pháp chậm nhất trong các phương pháp so sánh khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Sắp xếp tăng dần bằng Bubble Sort trong C#

Dựa vào thuật toán ở trên, mình đã thực hiện chương trình sắp xếp tăng dần bằng thuật toán Bubble Sort trong C#, các bạn có thể tham khảo nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến count để đếm số lần lặp khi sắp xếp
      int count = 0, n;
      //nhập vào số lượng phần tử của mảng, nếu <= 0 thì nhập lại
      do
      {
        Console.Write("\nNhap vao so luong phan tu cua mang: ");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
      } while (n <= 0);
      //khai báo mảng intArray
      int[] intArray = new int[n];
      Console.WriteLine("Nhap vao cac phan tu cua mang: ");
      //sử dụng vòng lặp for để nhập các phần tử cho mảng
      for (int i = 0; i < intArray.Length; i++)
      {
        intArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for đẻ lặp qua các phần tử trong mảng
      for (int j = 0; j <= intArray.Length - 2; j++)
      {
        //sử dụng vòng for thứ hai để lặp qua từng cặp phần tử
        //thực hiện so sánh và đổi vị trí cho đúng thứ tự
        for (int i = 0; i <= intArray.Length - 2; i++)
        {
          count = count + 1;
          //so sánh hai phần tử kề nhau và đảo vị trí cho đúng thứ tự sắp xếp
          if (intArray[i] > intArray[i + 1])
          {
            int temp = intArray[i + 1];
            intArray[i + 1] = intArray[i];
            intArray[i] = temp;
          }
        }
      }
      Console.Write("Cac phan tu sau khi sap xep:");
      //in các phần tử
      foreach (int item in intArray)
      {
        Console.Write(item + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      //in số vòng lặp trong quá trình sắp xếp
      Console.Write("So vong lap da thuc hien:" + count);
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai22 01 png

3. Sắp xếp giảm dần bằng Bubble Sort trong C#

Việc sắp xếp giảm dần sẽ khác một chút so với sắp xếp tăng dần. Cần thay đổi điều kiện so sánh giữa hai phần tử kề nhau. Thay vì so sánh PhanTu1 < PhanTu2 ta sẽ thực hiện so sánh PhanTu1 > PhanTu2 để sắp xếp giảm dần.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến count để đếm số lần lặp khi sắp xếp
      int count = 0, n;
      //nhập vào số lượng phần tử của mảng, nếu <= 0 thì nhập lại
      do
      {
        Console.Write("\nNhap vao so luong phan tu cua mang: ");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
      } while (n <= 0);
      //khai báo mảng intArray
      int[] intArray = new int[n];
      Console.WriteLine("Nhap vao cac phan tu cua mang: ");
      //sử dụng vòng lặp for để nhập các phần tử cho mảng
      for (int i = 0; i < intArray.Length; i++)
      {
        intArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for đẻ lặp qua các phần tử trong mảng
      for (int j = 0; j <= intArray.Length - 2; j++)
      {
        //sử dụng vòng for thứ hai để lặp qua từng cặp phần tử
        //thực hiện so sánh và đổi vị trí cho đúng thứ tự
        for (int i = 0; i <= intArray.Length - 2; i++)
        {
          count = count + 1;
          //so sánh hai phần tử kề nhau và đảo vị trí cho đúng thứ tự sắp xếp
          if (intArray[i] < intArray[i + 1])
          {
            int temp = intArray[i + 1];
            intArray[i + 1] = intArray[i];
            intArray[i] = temp;
          }
        }
      }
      Console.Write("Cac phan tu sau khi sap xep:");
      //in các phần tử
      foreach (int item in intArray)
      {
        Console.Write(item + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      //in số vòng lặp trong quá trình sắp xếp
      Console.Write("So vong lap da thuc hien:" + count);
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai22 02 png

Trên đây là hai chương trình dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng sử dụng phương pháp Bubble Sort. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top