BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#. Đây là một dạng bài tập giúp các bạn làm quen với việc nhập xuất mảng và thao tác với mảng trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn tại trong mảng được nhập bởi người dùng hay không?

Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Đầu tiên chúng ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào một mảng. Cần phải nhập vào số lượng phần tử có trong mảng và các giá trị của từng phần tử.

//khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
//sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
int[] arr = new int[n];
int i;
//sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
for (i = 0; i < arr.Length; i++)
{
  Console.Write("\n Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
  arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra sự tồn tại trong mảng C#.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//Yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm 
Console.Write("\n Nhap vao gia tri can kiem tra: ");
int item = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng, mỗi lần lặp như vậy so sánh giá trị của phần tử vơi giá trị mà người dùng nhập. Nếu bằng nhau thì hiển thị ra vị trí của phần tử đó và thông báo cho người dùng biết là giá trị đó có tồn tại trong mảng.

//mỗi lần lặp như vậy ta sẽ so sánh từng phần tử với giá trị nhập vào bởi người dùng
for (i = 0; i < n; i++)
{
  if (arr[i] == item)
  {
    //nếu nó bằng nhau thì hiển thị ra màn hình vị trí tồn tại của số đó
    Console.WriteLine("\n {0} dang ton tai o vi tri {1}", item, i + 1);
    break;
  }
}

Ful code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];
      int i;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write("\n Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //Yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm 
      Console.Write("\n Nhap vao gia tri can kiem tra: ");
      int item = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ đầu đến cuối mảng
      //mỗi lần lặp như vậy ta sẽ so sánh từng phần tử với giá trị nhập vào bởi người dùng
      for(i = 0; i < n; i++)
      {
        if(arr[i] == item)
        {
          //nếu nó bằng nhau thì hiển thị ra màn hình vị trí tồn tại của số đó
          Console.WriteLine("\n {0} dang ton tai o vi tri {1}", item, i + 1);
          break;
        }
      }
      //nếu lặp đến cuối mảng mà vẫn không có số nào bằng item thì item không tồn tại trong mảng
      if (i == n)
        Console.WriteLine("\n {0} khong ton tai trong mang.", item);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả 1:

bai41 01 png

Kết quả 2:

bai41 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#. Đây là một dạng bài tập cơ bản trong mảng, các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top