BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#. Đây là bài tập áp dụng kiến thức về vòng lặp while, for và điều kiện if trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn là gì và cách để kiểm tra một số có phải số chẵn hay không.

Số chẵn là số chia hết cho 2 và dư 0, ví dụ: 2, 4, 6, 8, ... .

Vậy làm thế nào để kiểm tra được số nào là số chẵn, đơn giản ta chỉ cần sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra. Nếu number % 2 == 0 (nghĩa là chia hết cho 2 dư 0) thì number là số chẵn, ngược lại thì không phải là số chẵn.

if(number % 2 == 0){
  //đây là số chẵn
}
else{
  //đây không phải là số chẵn
}

Để tính tổng được các số chẵn, ta sẽ sử dụng thêm vòng lặp for, hoặc vòng lặp while để lặp và tính tổng.

for(int i = 2; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

Hoặc:

while(i <= number){
  sum += i;
  i += 2;
}

1. Thuật toán tìm tổng các số chẵn

Bước 1: Khai báo một biến number và lưu giá trị giới hạn để tính tổng các số chẵn.

Bước 2: Khai bao biến sum để lưu kết quả của phép tính.

Bước 3: Thực hiện một vòng lặp for lặp từ i = 2 (số chẵn đầu tiên) đến i < number với bước nhảy là i += 2.

for(int i = 2; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

2. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến n sử dụng vòng lặp for

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng vòng lặp for để thực hiện lặp và tính tổng các số chẵn từ 1 đến n được nhập từ bàn phím.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tổng các số chẵn từ 1 đến number
      Console.Write($"Cac so chan tu 1 den {Number} la :");
      for (int i = 2; i <= Number; i += 2)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so chan tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai19 01 png

3. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến n sử dụng vòng lặp while

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tính tổng các số chẵn từ 1 đến n. Việc này cũng tương tự như vòng lặp for, vì về cơ bản thì cả hai đều sử dụng để lặp và tính tổng.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0, i = 2;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp while để lặp và tính tổng các số chẵn từ i = 2 đến number
      Console.Write($"Cac so chan tu 1 den {Number} la :");
      while(i <= Number)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
        i += 2;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so chan tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai19 02 png

Trên đây là hai chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến n trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top