BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì đây là kiến thức cơ bản và là nền tảng để bắt đầu một ngôn ngữ mới.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Sau đó là in các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng.

1. Số nguyên tố là gì?

Như các bạn đã học ở toán phổ thông thì số nguyên tố được hiểu theo một cách đơn giản, là số mà chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... Như các bạn thấy thì các số này chỉ chia hết cho 1 và chính nó, ngoài ra nó không chia hết cho bất kỳ số nào khác nữa.

Dựa vào định nghĩa của nó, ta sẽ đi viết thuật toán số nguyên tố để giải bải toán này nhé.

2. Kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì ta cần xác định được đó là số nào. Vì vậy tốt nhất sẽ sử dụng hàm ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó kiểm tra số đó.

 Console.Write("Nhap vao mot so: ");
 int number = int.Parse(Console.ReadLine());

Bây giờ ta sẽ viết thuật toán để kiểm tra số vừa được nhập vào là number có phải là số nguyên tố hay không. Theo định nghĩa thì số nguyên tố bắt đầu từ 2, vậy nên ta cần xét điều kiện nếu number < 2 thì không phải số nguyên tố. Ta chỉ kiểm tra các số lớn hơn 2 mà thôi.

if (number < 2)
{
  IsPrime = false;
}

Sử dụng vòng lặp for để lặp các số từ 2 đến number/2, bởi vì một số nếu không chia hết cho một nữa của nó thì nghĩa là không chia hết cho số đó. Ví du: số 9 một nữa của nó là 4 (9 / 2 = 4), thì ta chỉ cần kiểm tra 2, 3, 4 mà thôi, còn các số 5, 6, 7, 8 chắc chắc 9 sẽ không chia hết.

for (int i = 2; i < number / 2; i++)
{
   if (number % i == 0)
   {
     IsPrime = false;
     break;
   }
}

Cuối cùng chỉ cần hiển thị thông báo số vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không.

if (IsPrime)
{
   Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
}
else
{
   Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      bool IsPrime = true;
      if (number < 2)
      {
        IsPrime = false;
      }
      for (int i = 2; i < number / 2; i++)
      {
        if (number % i == 0)
        {
          IsPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (IsPrime)
      {
        Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
      }
      else
      {
        Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 02 png

3. In các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định trong C#

Tương tự như việc kiểm tra số nguyên tố, chỉ cần sử dụng thêm một vòng lặp for để lặp và hiển thị các số nguyên tố mà thôi. Cụ thể như sau:

 • Yêu cầu người dùng nhập vào hai số bắt đầu và kết thúc.
 • Vòng lặp for thứ nhất lặp từ số bắt đầu đến số kết thúc với bước nhảy i++.
 • Vòng lặp thứ hai là vòng lặp tương tự như phần kiểm tra số nguyên tố, dùng để kiểm tra số nguyển tố.
 • Hiển thị các số nguyên tố ra màn hình trong vòng lặp for thứ nhất.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int startNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int endNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so nguyen to tu {startNumber} den {endNumber} la: ");
      for (int i = startNumber; i <= endNumber; i++)
      {
        int counter = 0;
        for (int j = 2; j <= i / 2; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            counter++;
            break;
          }
        }

        if (counter == 0 && i != 1)
        {
          Console.Write("{0} ", i);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số nguyên tố và hiển thị các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều với các cách khác nhau nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top