BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các chữ số của một số trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình, vì nó rèn luyện tính logic cho bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: ta có số 123 thì tổng các chữ số của nó bằng 1 + 2 + 3 = 6.

1. Tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình để tính tổng các chữ số, các bạn cùng xem qua thuật toán của nó đã nhé.

 • Bước 1: Lấy số cần tính từ người dùng.
 • Bước 2: Lấy phần dư và phần nguyên của số đó bằng cách thực hiện các phép chia.
 • Bước 3: Tính tổng phần dư của số.
 • Bước 4: Chia số cho 10
 • Bước 5: Lặp lại bước hai khi số lớn hơn 0
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = 0, reminder;
      while (number > 0)
      {
        reminder = number % 10;
        sum = sum + reminder;
        number = number / 10;
      }
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 01 png

2. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy. Để làm được việc đó minh sẽ thực hiện tạo một hàm SumOfDigits() để tính tổng các chữ số của số được truyền vào.

Sau đó gọi nó ở hàm main() để tính rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = SumOfDigits(number);
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
    static int SumOfDigits(int number)
    {
      if (number != 0)
      {
        return (number % 10 + SumOfDigits(number / 10));
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 02 png

3. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng linq

Đầu tiên ta cần chuyển đổi số nguyên thành một chuỗi. Như chúng ta đã biết thì một chuỗi là một mảng các ký tự, vì vậy ta sử dụng toán tử Select để lặp qua mảng.

Đối với mỗi chữ số, đầu tiên sẽ phân tích cú pháp nó thành một chuỗi, sau đó phân tích thành một một số nguyên. Gửi enum kết quả đến một mảng int[]. Cuối cùng sử dụng phương thức Sum() để tính tổng các chữ số trong mảng int[].

*Lưu ý: Ta cần phai báo thư viện LinQ trước khi sử dụng Select nhé System.Linq;

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap so can tinh: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = number.ToString().Select(digit => int.Parse(digit.ToString())).ToArray().Sum();
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các chữ số của một số theo nhiều cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top