BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các chữ số của một số trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình, vì nó rèn luyện tính logic cho bạn.

Ví dụ: ta có số 123 thì tổng các chữ số của nó bằng 1 + 2 + 3 = 6.

1. Tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình để tính tổng các chữ số, các bạn cùng xem qua thuật toán của nó đã nhé.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Bước 1: Lấy số cần tính từ người dùng.
 • Bước 2: Lấy phần dư và phần nguyên của số đó bằng cách thực hiện các phép chia.
 • Bước 3: Tính tổng phần dư của số.
 • Bước 4: Chia số cho 10
 • Bước 5: Lặp lại bước hai khi số lớn hơn 0
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = 0, reminder;
      while (number > 0)
      {
        reminder = number % 10;
        sum = sum + reminder;
        number = number / 10;
      }
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 01 png

2. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy. Để làm được việc đó minh sẽ thực hiện tạo một hàm SumOfDigits() để tính tổng các chữ số của số được truyền vào.

Sau đó gọi nó ở hàm main() để tính rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = SumOfDigits(number);
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
    static int SumOfDigits(int number)
    {
      if (number != 0)
      {
        return (number % 10 + SumOfDigits(number / 10));
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 02 png

3. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng linq

Đầu tiên ta cần chuyển đổi số nguyên thành một chuỗi. Như chúng ta đã biết thì một chuỗi là một mảng các ký tự, vì vậy ta sử dụng toán tử Select để lặp qua mảng.

Đối với mỗi chữ số, đầu tiên sẽ phân tích cú pháp nó thành một chuỗi, sau đó phân tích thành một một số nguyên. Gửi enum kết quả đến một mảng int[]. Cuối cùng sử dụng phương thức Sum() để tính tổng các chữ số trong mảng int[].

*Lưu ý: Ta cần phai báo thư viện LinQ trước khi sử dụng Select nhé System.Linq;

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap so can tinh: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = number.ToString().Select(digit => int.Parse(digit.ToString())).ToArray().Sum();
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các chữ số của một số theo nhiều cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai…

Top