BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các chữ số của một số trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình, vì nó rèn luyện tính logic cho bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: ta có số 123 thì tổng các chữ số của nó bằng 1 + 2 + 3 = 6.

1. Tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình để tính tổng các chữ số, các bạn cùng xem qua thuật toán của nó đã nhé.

 • Bước 1: Lấy số cần tính từ người dùng.
 • Bước 2: Lấy phần dư và phần nguyên của số đó bằng cách thực hiện các phép chia.
 • Bước 3: Tính tổng phần dư của số.
 • Bước 4: Chia số cho 10
 • Bước 5: Lặp lại bước hai khi số lớn hơn 0
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = 0, reminder;
      while (number > 0)
      {
        reminder = number % 10;
        sum = sum + reminder;
        number = number / 10;
      }
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

bai8 01 png

2. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tính tổng các chữ số của một số sử dụng đệ quy. Để làm được việc đó minh sẽ thực hiện tạo một hàm SumOfDigits() để tính tổng các chữ số của số được truyền vào.

Sau đó gọi nó ở hàm main() để tính rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so can tinh tong: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = SumOfDigits(number);
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
    static int SumOfDigits(int number)
    {
      if (number != 0)
      {
        return (number % 10 + SumOfDigits(number / 10));
      }
      else
      {
        return 0;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 02 png

3. Tính tổng các chữ số của một số sử dụng linq

Đầu tiên ta cần chuyển đổi số nguyên thành một chuỗi. Như chúng ta đã biết thì một chuỗi là một mảng các ký tự, vì vậy ta sử dụng toán tử Select để lặp qua mảng.

Đối với mỗi chữ số, đầu tiên sẽ phân tích cú pháp nó thành một chuỗi, sau đó phân tích thành một một số nguyên. Gửi enum kết quả đến một mảng int[]. Cuối cùng sử dụng phương thức Sum() để tính tổng các chữ số trong mảng int[].

*Lưu ý: Ta cần phai báo thư viện LinQ trước khi sử dụng Select nhé System.Linq;

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap so can tinh: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int sum = number.ToString().Select(digit => int.Parse(digit.ToString())).ToArray().Sum();
      Console.WriteLine($"Tong : {sum}");
      Console.WriteLine($"\n ----- Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net ----\n");
      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Kết quả:

bai8 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các chữ số của một số theo nhiều cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top