BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ chẵn từ 1 đến N trong C#. Đây là bài tập áp dụng kiến thức về vòng lặp while, for và điều kiện if trong C#.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số lẻ là gì và cách để kiểm tra một số có phải số lẻ hay không.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số lẻ là số chia cho 2 và dư 1, ví dụ: 1, 3, 5, 7, ... .

Vậy làm thế nào để kiểm tra được số nào là số lẻ, đơn giản ta chỉ cần sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra. Nếu number % 2 == 1 (nghĩa là chia cho 2 dư 1) thì number là số lẻ, ngược lại thì không phải là số lẻ.

if(number % 2 == 1){
  //đây là số lẻ
}
else{
  //đây không phải là số lẻ
}

Để tính tổng được các số lẻ, ta sẽ sử dụng thêm vòng lặp for, hoặc vòng lặp while để lặp và tính tổng.

for(int i = 1; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

Hoặc:

while(i <= number){
  sum += i;
  i += 2;
}

1. Thuật toán tìm tổng các số lẻ

Bước 1: Khai báo một biến number và lưu giá trị giới hạn để tính tổng các số lẻ.

Bước 2: Khai bao biến sum để lưu kết quả của phép tính.

Bước 3: Thực hiện một vòng lặp for lặp từ i = 1 (số lẻ đầu tiên) đến i < number với bước nhảy là i += 2.

for(int i = 1; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

2. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến n sử dụng vòng lặp for

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng vòng lặp for để thực hiện lặp và tính tổng các số lẻ từ 1 đến n được nhập từ bàn phím.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tổng các số lẻ từ i = 1 đến number
      Console.Write($"Cac so le tu 1 den {Number} la :");
      for(int i = 1; i <= Number; i += 2)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so le tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai20 02 png

3. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến n sử dụng vòng lặp while

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tính tổng các số lẻ từ 1 đến n. Việc này cũng tương tự như vòng lặp for, vì về cơ bản thì cả hai đều sử dụng để lặp và tính tổng.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0, i = 1;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp while để lặp và tính tổng các số lẻ từ i = 1 đến number
      Console.Write($"Cac so le tu 1 den {Number} la :");
      while(i <= Number)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
        i += 2;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so le tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai20 01 png

Trên đây là hai chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến n trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Top