BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một số hoặc một chuỗi có tính đối xứng hay không. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu một số vẫn giữ nguyên ngay cả khi chúng ta đảo ngược các chữ số của nó thì số đó được gọi là số đối xứng. Ví dụ 12321 là một số đối xứng vì nó vẫn giữ nguyên nếu chúng ta đảo ngược các chữ số của nó.

1. Kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không

Để kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không ta sử dụng một vòng lặp while với điều kiện số nhập vào number > 0. Sau đó viết thuật toán để đảo ngược số vừa được nhập vào. So sánh với số ban đầu nếu bằng nhau thì number là số đối xứng, ngược lại là không.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so can kiem tra: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int remineder, sum = 0;
      int temp = number;
      while (number > 0)
      {
        //Chia lấy dư number cho 10 
        remineder = number % 10;
        //nhân tổng với 10 rồi cộng thêm phần dư
        sum = (sum * 10) + remineder;
        //chia lấy nguyên cho 10
        number = number / 10;
      }
      if (temp == sum)
      {
        Console.WriteLine($"So {temp} la so doi xung.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"So {temp} khong phai so doi xung");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai4 01 png

2. Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không

Để kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi đối xứng hay không cũng tương tự như kiểm tra một số. Ta cũng sẽ so sánh chuỗi ban đầu với chuỗi đảo ngược của nó, nếu bằng nhau thì là đối xứng, ngược lại thì không.

Để làm được điều đó cần sử dụng một vòng lặp for lặp từ vị trí length - 1 (độ dài của chuỗi trừ 1) trờ về 0, với bước nhảy i--. Điều này có nghĩa là ta sẽ in chuỗi đảo ngược của chuỗi ban đầu.

for (int i = name.Length - 1; i >= 0; i--)
{
   reverse += name[i];
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi can kiem tra : ");
      string name = Console.ReadLine();
      string reverse = string.Empty;

      for (int i = name.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        reverse += name[i];
      }

      if (name == reverse)
      {
        Console.WriteLine($"{name} la chuoi doi xung.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"{name} khong phai chuoi doi xung");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai4 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình để kiểm tra một số và một chuỗi có đối xứng hay không. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top