BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi vào viết chương trình, ta cần biết số Armstrong là gì đã nhé. Số Armstrong là số mà tổng từng chữ số của nó lũy thừa với số chữ số bằng chính nó.

Giả sử ta có một số abc có 3 chữ số, khi đó số Armstrong được tính như sau: a ^ 3 + b ^ 3 + c ^ 3.

Ví dụ: số 370 có 3 chữ số, khi đó ta tính như sau (3 * 3 * 3 + 0 * 0 * 0 + 7 * 7 * 7 = 370). Khi đó 370 được gọi là số Armstrong, tương tự như vậy ta có các số Armstrong: 0, 1, 2, 3, 4, 153, 370, ...

1. Kiểm tra một số có phải số Armstrong trong C#

Để kiểm tra một số có phải số Armstrong hay không, mình thực hiện các bước như sau:

 • Lấy đầu vào, ở đây mình sẽ lấy đầu vào từ người dùng.
 • Lưu trữ số vừa nhập vào một biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán.
 • Tính tổng các chữ số cũng như lưu trữ các chữ số vào một mảng.
 • Tính kết quả dựa vào khái niệm của số Armstrong.
 • So sánh kết quả tính được với số ban đầu. Nếu bằng nhau thì đó là số Armstrong, ngược lại thì không phải.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo các biến và mảng int để lưu trữ các chữ số
      int i = 0;
      int digitCount = 0;
      int[] digitArray = new int[10];
      double sum = 0;
      //lấy dữ liệu từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      //gán số vừa lấy vào biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán
      int temporaryNumber = number;
      //tính tổng các chữ số , đồng thời lưu trữ các chữ số vào mảng
      while (number > 0)
      {
        digitArray[i++] = number % 10;
        number = number / 10;
        digitCount++;
      }
      //tính tổng lập phương các chữ số
      for (i = 0; i < digitCount; i++)
      {
        sum += Math.Pow(digitArray[i], digitCount);
      }
      //So sánh kết quả vừa tính được với số ban đầu, nếu bằng nhau thì là số Armstrong
      if (sum == temporaryNumber)
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} la so Armstrong");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} khong phai la so Armstrong");
      }
      Console.WriteLine("\n-----chuong trinh nay duoc dang Freetuts.net-----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 01 png

2. Hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định

Việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng cũng tương tự như kiểm tra một số Armstrong.

Ở đây mình sẽ tạo một hàm để kiểm tra số Armstrong, nếu là số Armstrong thì trả về true, ngược lại thì trả về false. Sau đó sử dụng một vòng lặp for để lặp từ số đầu tiên đến số cuối cùng đồng thời gọi hàm để kiểm tra. Nếu là số Armstrong thì hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int StartNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int EndNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so Armstrong tu {StartNumber} den {EndNumber} la: ");
      for (int i = StartNumber; i <= EndNumber; i++)
      {
        if (IsArmstrongNumber(i))
          Console.WriteLine(i);
      }
      Console.WriteLine("\n-----chuong trinh nay duoc dang Freetuts.net-----\n");
      Console.ReadLine();
    }

    static bool IsArmstrongNumber(int number)
    {
      int sum = 0;
      int temporaryNumber = number;
      int temp = 0;
      int length = number.ToString().Length;
      while (number != 0)
      {
        temp = number % 10;
        number = number / 10;
        sum += (int)Math.Pow(temp, length);
      }

      if (sum == temporaryNumber)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 02 png

Trên đây là các chương trình mình họa cho việc kiểm tra một số có phải là số Armstrong hay không. Sau đó áp dụng nó vào việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất đinh. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện tư duy logic nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top