BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#. Đây là một dạng bài tập căn bản thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại. Điều này giúp các bạn hiểu rõ hơn và có thể so sánh các cách với nhau.

Chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa C#

Trong phần này mình sẽ tạo một chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa. Nội dung sẽ được nhập bởi người dùng.

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo một chuỗi str kiểu string. Sau đó sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//khai báo một chuỗi str kiểu string
string str = "";
//yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
Console.Write("\n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
str = Console.ReadLine();

Tiếp đến sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chuỗi vừa nhập thành chữ in hoa sau đó gán ngược lại cho str.

//sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa
str = str.ToUpper();

Và cuối cùng là hiển thị kết quả vừa chuyển đổi ra màn hình console.

//hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
Console.Write("\n Chuoi sau khi in hoa la: {0}", str);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một chuỗi str kiểu string
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
      str = Console.ReadLine();
      //sử dụng phương thức ToUpper() để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa
      str = str.ToUpper();
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
      Console.Write("\n Chuoi sau khi in hoa la: {0}", str);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai30 01 png

Chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường C#

Việc chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường được thực hiện tương tự như việc chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa. Thay vì sử dụng phương thức ToUpper() thì ta sẽ sử dụng phương thức ToLower() để chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một chuỗi str kiểu string
      string str = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao chuoi can chuyen doi: ");
      str = Console.ReadLine();
      //sử dụng phương thức ToLower() để chuyển đổi chữ in hoa thành chữ in thường
      str = str.ToLower();
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình console
      Console.Write("\n Chuoi sau khi in thuong la: {0}", str);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai30 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình để chuyển đổi chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại. Đây là các bài tập cơ bản giúp các bạn nắm vững kiến thức căn bản của lập trình, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top