BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính giai thừa của một số trong C#. Đây là một kiến thức cơ bản, được áp dúng rất nhiều trong các bạn toán logic.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản, giai thừa của một số là tích của các số nguyên dương giảm dần từ số đó đến 1. Giai thừa của n được ký hiệu là n!.

Ví dụ: Ta có 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120.

1. Tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp for

Việc đầu tiên ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính giai thừa, bằng cách sử dụng phương thức ReadLine().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int n, giaithua = 1;
Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());

Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến số n với bước nhảy i++. Trong vòng lặp ta thực hiện tính tích của biến giaithua với i. Sau khi vòng lặp kết thúc ta sẽ được kết quả lưu vào biến giaithua.

for(int i = 1; i <= n; i++)
{
  giaithua *= i;
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, giaithua = 1;
      Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 1; i <= n; i++)
      {
        giaithua *= i;
      }
      Console.WriteLine($"{n}! = {giaithua}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 01 png

2. Tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp while

Việc tính giai thừa của một số sử dụng vòng lặp while cũng tương tự tự như vòng lặp for. Về cơ bản thì cả hai đều hoạt động khá giống nhau, chỉ khác nhau về cấu trúc triển khai.

int i = 1;
while(i <= n)
{
   giaithua *= i;
   i++;
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, giaithua = 1, i = 1;
      Console.Write("Nhap vao so can tinh giai thua: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      while(i <= n)
      {
        giaithua *= i;
        i++;
      }
      Console.WriteLine($"{n}! = {giaithua}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai7 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính giai thừa của một số bằng hai cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top