BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ước số của một số nguyên trong C#. Trước khi thực hiện các bạn cần hiểu ước số là gì? cùng với đó là các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C# để lập trình nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như chúng ta được học ở toán học cơ sở, thì ước số được hiểu đơn gian là:

Số a chia hết cho số b thì b là ước số của a và a là bội số của b

Ví dụ: Ta có 6 chia hết cho 3 và 2, vì vậy 2 và 3 là ước số của 6 và 6 là bội số của 2 và 3.

Tìm ước số của một số nguyên có sẵn trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần khai báo một biến number và khởi tạo giá trị cho nó, ở đây mình đã gán giá trị là 100.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dựa vào định nghĩa của ước số, ta thực hiện đi tìm ước số của number = 100. Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 100, số nào mà 100 chia hết thì đó là ước số của nó.

Cứ mỗi lần mà nó chia hết thì in số đó ra màn hình, vì đó chính là ước số mà ta cần tìm.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến number và khởi tạo giá trị cho nó là 100
      int number = 100;
      //hiển thị các ước số của 100 ra màn hình
      Console.Write("\n Cac uoc so cua {0} la: ", number);
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến number
      //xem số nào mà number chia hết thì in ra màn hình vì đó chính là ước số của number
      for(int i = 1; i <= number; i++)
      {
        if(number % i == 0)
        {
          Console.Write(i + "\t");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai36 01 png

Tìm ước số của một số nguyên được nhập từ bàn phím trong C#

Để có thể tìm ước số của một số nguyên linh hoạt hơn thay vì gán sẵn dữ liệu cho nó ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm. Bằng cách sử dụng Console.Write() và Console.ReadLine().

//yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
 Console.Write("\n Nhap vao so can tim uoc so: ");
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến number là số cần tìm ước số
      int number;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
      Console.Write("\n Nhap vao so can tim uoc so: ");
      number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị các ước số của 100 ra màn hình
      Console.Write("\n Cac uoc so cua {0} la: ", number);
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến number
      //xem số nào mà number chia hết thì in ra màn hình vì đó chính là ước số của number
      for(int i = 1; i <= number; i++)
      {
        if(number % i == 0)
        {
          Console.Write(i + "\t");
        }
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai36 02 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm các ước số của một số nguyên trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình C#, hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top