BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, bởi tính thiết thực của nó.

Ví dụ: ta có chuỗi "Freetuts.net" sau khi xóa sẽ thành "Fretus.n".

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách khác nhau để xóa các ký tự trùng lặp trong chuỗi, bắt đầu thôi nhé.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng vòng lặp trong C#

Trong chương trình này mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các ký tự trong chuỗi. Sau đó kiểm tra xem ký tự đó đã có trong chuỗi kết quả hay chưa. Nếu đã tồn tại thì bỏ qua nó, ngược lại thì thêm ký tự đó vào chuỗi kết quả.

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      //chuỗi ban đầu người dùng nhập
      string inputString = Console.ReadLine();
      //chuỗi kết quả sau khi xóa
      string resultString = string.Empty;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự trong chuỗi ban đầu
      for (int i = 0; i < inputString.Length; i++)
      {
        //nếu ký tự đã có trong chuỗi kết quả thì bỏ qua
        //ngược lại nếu chưa có thì thêm vào cuỗi chuỗi
        if (!resultString.Contains(inputString[i]))
        {
          resultString += inputString[i];
        }
      }
      //hiển thị kết quả ra màn hình (biến resultString)
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 01 png

2. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng HashSet trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng HashSet để map chuỗi thành char. Thao tác này sẽ xóa các ký tự trùng lặp khỏi một chuỗi.

*Lưu ý: để sử dụng được HashSet ta cần khai báo thư viện System.Collections.Generic;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      string resultString = string.Empty;
      var unique = new HashSet<char>(inputString);
      foreach (char c in unique)
      {
        resultString += c;
      }
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 02 png

3. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ sau, đầu tiên ta chuyển đổi chuỗi thành một mảng ký tự. Sau đó áp dụng phương pháp Linq Distinct để loại bỏ các ký tự trùng lặp. Cuối cùng, chuyển đổi mảng ký tự thành một chuỗi chứa các ký tự không trùng lặp.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      var uniqueCharArray = inputString.ToCharArray().Distinct().ToArray();
      var resultString = new string(uniqueCharArray);
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các lý tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C# với các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai…

Top