BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, bởi tính thiết thực của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: ta có chuỗi "Freetuts.net" sau khi xóa sẽ thành "Fretus.n".

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách khác nhau để xóa các ký tự trùng lặp trong chuỗi, bắt đầu thôi nhé.

1. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng vòng lặp trong C#

Trong chương trình này mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các ký tự trong chuỗi. Sau đó kiểm tra xem ký tự đó đã có trong chuỗi kết quả hay chưa. Nếu đã tồn tại thì bỏ qua nó, ngược lại thì thêm ký tự đó vào chuỗi kết quả.

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      //chuỗi ban đầu người dùng nhập
      string inputString = Console.ReadLine();
      //chuỗi kết quả sau khi xóa
      string resultString = string.Empty;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự trong chuỗi ban đầu
      for (int i = 0; i < inputString.Length; i++)
      {
        //nếu ký tự đã có trong chuỗi kết quả thì bỏ qua
        //ngược lại nếu chưa có thì thêm vào cuỗi chuỗi
        if (!resultString.Contains(inputString[i]))
        {
          resultString += inputString[i];
        }
      }
      //hiển thị kết quả ra màn hình (biến resultString)
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 01 png

2. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng HashSet trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng HashSet để map chuỗi thành char. Thao tác này sẽ xóa các ký tự trùng lặp khỏi một chuỗi.

*Lưu ý: để sử dụng được HashSet ta cần khai báo thư viện System.Collections.Generic;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      string resultString = string.Empty;
      var unique = new HashSet<char>(inputString);
      foreach (char c in unique)
      {
        resultString += c;
      }
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 02 png

3. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ sau, đầu tiên ta chuyển đổi chuỗi thành một mảng ký tự. Sau đó áp dụng phương pháp Linq Distinct để loại bỏ các ký tự trùng lặp. Cuối cùng, chuyển đổi mảng ký tự thành một chuỗi chứa các ký tự không trùng lặp.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      var uniqueCharArray = inputString.ToCharArray().Distinct().ToArray();
      var resultString = new string(uniqueCharArray);
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các lý tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C# với các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top