BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương trình đếm số chữ số nhé.

Ví dụ: Giả sử ta có số 432 do người dùng nhập vào, khi đó chương trình sẽ thực hiện và cho ra kết quả là 3. Bởi vì trong số 432 có 3 chữ số là 4, 3, 2.

Vậy làm sao để có thể làm được việc này, các bạn cùng xem mình sử dụng hai toác tử / và % để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lần 1: 432 % 10 = 2 | 432 / 10 = 43 => số thứ nhất là 2
Lần 2: 43 % 10 = 3 | 43 / 10 = 4 => số thứ hai là 3
Lần 3: 4 % 10 = 4 | 4 / 10 = 0 => số thứ ba là 4

Như vậy sau khi thực hiện thì ta đếm được số 432 có 3 chữ số là 4, 3, 2. Như vậy chỉ cần ta viết được thuật toán trong C# là có thể giải được bài toán này rồi.

1. Thuật toán đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Bước 1: Khai báo một biến và lưu giá trị đầu vào do người dùng nhập.

Bước 2: Khai báo một biến khác để lưu số lượng chữ số.

Bước 3: Thực hiện một vòng lặp while với điều kiện (số > 0).

Bước 4: Trong vòng lặp while thực hiện chia số cho 10 và tăng biến đếm lên 1.

while (number > 0)
{
   number = number / 10;
   count++;
}

2. Ví dụ: Đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Trong ví dụ này mình sẽ áp dụng thuật toán đã viết ở trên để tạo một chương trình đếm số chữ số của một số nguyên trong C#.

Như vậy, việc đầu tiên mình sẽ khai báo hai biến là number, count để lưu giá trị đầu vào và số lượng chữ số.

int number = 0, count = 0;

Tiếp đến sẽ lấy đầu vào từ người dùng.

Console.Write("Nhap vao mot so nguyen: ");
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Sử dụng vòng lặp while với điều kiện number > 0, bên trong sẽ thực hiện chia number cho 10 và tăng count++.

while (number > 0)
{
    //thực hiện chia number cho 10 và tăng count++
    number = number / 10;
    count++;
}

Sau khi kết thúc vòng lặp while, ta được biến count chính là số lượng chữ số của number. Khi đó chỉ cần hiển thị count ra màn hình.

Full code:

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến number để lưu giá trị nhập vào từ người dùng
      //biến count để lưu số chũ số và biến temp dùng để hiển thị ra màn hình
      int number = 0, count = 0, temp;
      //sử dụng Console.ReadLine() để nhận đầu vào từ bàn phím
      Console.Write("Nhap vao mot so nguyen: ");
      number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gán giá trị nhập vào cho biến temp để hiển thị ra màn hình
      temp = number;
      //sử dụng vòng lặp while với điều kiện number > 0
      while (number > 0)
      {
        //thực hiện chia number cho 10 và tăng count++
        number = number / 10;
        count++;
      }
      //sau khi vòng lặp kết thúc ta được count là số chữ số của number
      Console.WriteLine($"So chu so cua {temp} la: {count}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai18 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số chữ số của một số nguyên trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top