BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#. Đây là một bài tập có áp dụng thuật toán logic, vì vậy hãy tìm hiểu thuật toán trước khi viết chương trình nhé.

1. Thuật toán tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi

Trước khi đi vào tìm hiểu thuật toán, chúng ta cùng xem qua một ví dụ đơn giản về các chuỗi con của một chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho là: "A", "AB", "ABC", "B", "BC", "C".

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán:

 1. Xác định một chuỗi.
 2. Vòng lăp đầu tiên (vòng lặp ngoài), lặp các ký tự của chuỗi đã cho.
 3. Vòng lặp hai (vòng lặp trong), xây dựng chuỗi con bằng cách thêm một ký tự sau mỗi vòng lặp cho đến khi hết chuỗi. Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì vòng lặp đầu tiên sẽ là các vị trí A, B, C. Vòng lặp thứ hai sẽ kết hợp với vòng lặp thứ nhất A, AB, ABC rồi đến B, BC,...
 4. In chuỗi con.

2. Sử dụng phương pháp tiếp cận đơn giản trong C#

Trong ví dụ sau, mình sử dụng hai vòng lặp như thuật toán đã đưa ra ở trên. Vòng lặp bên ngoài để duy trì vị trí tương đối của ký tự đầu tiên. Và vòng lặp bên trong được sử dụng để tạo tất cả các chuỗi con có thể có. Sau đó in ra màn hình console.

*Lưu ý: Khai báo thư viện System.Text; trước khí sử dụng StringBuilder nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");

      for (int i = 0; i < inputString.Length; ++i)
      {
        StringBuilder subString = new StringBuilder(inputString.Length - i);
        for (int j = i; j < inputString.Length; ++j)
        {
          subString.Append(inputString[j]);
          Console.Write(subString + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 01 png

3. Sử dụng phương thức Substring() trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng phương thức Substring() có sẵn trong C# để tạo chuỗi. Substring(i, length) tạo một chuỗi con có độ dài "length" bắt đầu từ chỉ mục i trong chuỗi đã cho.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      int len = inputString.Length;
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        for (int j = 0; j < len - i; j++)
        {
          Console.Write(inputString.Substring(i, j + 1) + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 02 png

4. Sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ này mình sử dụng câu lệnh truy vấn Linq để tìm tất cả cá chuỗi con có thể có, cũng như các chuỗi duy nhất của một chuỗi nhất định.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      var Substrings =
        from i in Enumerable.Range(0, inputString.Length)
        from j in Enumerable.Range(0, inputString.Length - i + 1)
        where j >= 1
        select inputString.Substring(i, j);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      foreach (string substring in Substrings)
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi duy nhat: ");
      foreach (string substring in Substrings.Distinct())
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình để tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi đã cho trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai…

Top