BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#. Đây là một bài tập có áp dụng thuật toán logic, vì vậy hãy tìm hiểu thuật toán trước khi viết chương trình nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thuật toán tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi

Trước khi đi vào tìm hiểu thuật toán, chúng ta cùng xem qua một ví dụ đơn giản về các chuỗi con của một chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho là: "A", "AB", "ABC", "B", "BC", "C".

Thuật toán:

 1. Xác định một chuỗi.
 2. Vòng lăp đầu tiên (vòng lặp ngoài), lặp các ký tự của chuỗi đã cho.
 3. Vòng lặp hai (vòng lặp trong), xây dựng chuỗi con bằng cách thêm một ký tự sau mỗi vòng lặp cho đến khi hết chuỗi. Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì vòng lặp đầu tiên sẽ là các vị trí A, B, C. Vòng lặp thứ hai sẽ kết hợp với vòng lặp thứ nhất A, AB, ABC rồi đến B, BC,...
 4. In chuỗi con.

2. Sử dụng phương pháp tiếp cận đơn giản trong C#

Trong ví dụ sau, mình sử dụng hai vòng lặp như thuật toán đã đưa ra ở trên. Vòng lặp bên ngoài để duy trì vị trí tương đối của ký tự đầu tiên. Và vòng lặp bên trong được sử dụng để tạo tất cả các chuỗi con có thể có. Sau đó in ra màn hình console.

*Lưu ý: Khai báo thư viện System.Text; trước khí sử dụng StringBuilder nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");

      for (int i = 0; i < inputString.Length; ++i)
      {
        StringBuilder subString = new StringBuilder(inputString.Length - i);
        for (int j = i; j < inputString.Length; ++j)
        {
          subString.Append(inputString[j]);
          Console.Write(subString + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 01 png

3. Sử dụng phương thức Substring() trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng phương thức Substring() có sẵn trong C# để tạo chuỗi. Substring(i, length) tạo một chuỗi con có độ dài "length" bắt đầu từ chỉ mục i trong chuỗi đã cho.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      int len = inputString.Length;
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        for (int j = 0; j < len - i; j++)
        {
          Console.Write(inputString.Substring(i, j + 1) + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 02 png

4. Sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ này mình sử dụng câu lệnh truy vấn Linq để tìm tất cả cá chuỗi con có thể có, cũng như các chuỗi duy nhất của một chuỗi nhất định.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      var Substrings =
        from i in Enumerable.Range(0, inputString.Length)
        from j in Enumerable.Range(0, inputString.Length - i + 1)
        where j >= 1
        select inputString.Substring(i, j);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      foreach (string substring in Substrings)
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi duy nhat: ");
      foreach (string substring in Substrings.Distinct())
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình để tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi đã cho trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top