BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi một mảng trong C#. Để làm được điều này các bạn cần có kiến thức cơ bản về các vòng lặp cũng như kiến thức về C# nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C# (cách 1)

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng hai vòng lặp for để thực hiện loại bỏ các phần tử trùng lặp trong mảng, cụ thể như sau:

Bước 1: Ta sử dụng vòng lặp for thứ nhất để lặp từng phần tử trong mảng.

Bước 2: Sử dụng vòng lặp for thứ hai để so sánh các phần tử còn lại với giá trị hiện tại của vòng for thứ nhất. Ví dụ: vòng for thứ nhất đang ở giá trị a thì sẽ so sánh a với các phần tử còn lại, tiếp đến là b thì sẽ so sánh b với các phần tử còn lại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

for (i = 0; i <arr1.Length; i ++)
{
    for (j = 0; j <arr1.Length; j ++)
    {
       // Mã so sánh
    }
}

Bước 3: Để biết được phần tử đó có lặp lại hay không ta sử dụng thêm điều kiện if.

if (arr1.Length == j)
{
     Console.Write (arr1 [i] + ”“);
}

Full code:

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i = 0, j = 0;
      //khai báo và khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng
      int[] arr1 = new int[] { 7, 7, 8, 8, 9, 1, 1, 4, 2, 2 };
      Console.Write("Cac phan tu khong trung lap: ");
      //sử dụng vòng for thứ nhất lặp từng phần tử trong mảng
      for (i = 0; i < arr1.Length; i++)
      {
        //sử dụng vòng for thứ hai để so sánh các phần tử còn lại với i của vòng for thứ nhất
        for (j = 0; j < arr1.Length; j++)
        {
          if (i == j)
            continue;
          if (arr1[j] == arr1[i])
            break;
        }
        if (arr1.Length == j)
        {
          Console.Write(arr1[i] + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai14 01 png

Loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C# (cách 2)

Trong chương trình này, mình sẽ sử dụng phương pháp sắp xếp mảng trước khi so sánh. Điều này giúp tối ưu hóa khi thực hiện chương trình, bởi vì chúng ta không cần phải so sánh các phần tử với tất cả phần tử còn lại nữa.

Bước 1: Sắp xếp mảng.

Bước 2: Kiểm tra phần tử đầu tiên có bằng phần tử kế nó, nếu không bằng thì hiển thị ra màn hình (đó là phần tử không trùng lặp)

Bước 3: Sử dụng vòng lặp for để lặp và so sánh từ phần từ thứ hai cho đến phần tử n - 1 (phần tử kế cuối). Phần tử nào không bằng nhau thì hiển thị ra màn hình.

Bước 4: So sánh phần tử cuối cùng với phần tử trước nó, nếu không bằng nhau thì hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] arr = { 7, 4, 8, 2, 9, 1, 1, 4, 5, 2 };
      int n = arr.Length;
      Console.Write("Cac phan tu khong trung lap: ");
      //gọi hàm Unique() đã viết và truyền vào các tham số tương ứng
      Unique(arr, n);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
    static void Unique(int[] arr, int n)
    {
      //sử dụng phương thức Sort() của array để sắp xếp mảng
      Array.Sort(arr);
      //kiểm tra phần tử đầu tiên
      if (arr[0] != arr[1])
        Console.Write(arr[0] + " ");
      //Kiểm tra các phần tử còn lại cho đến n-1
      for (int i = 1; i < n - 1; i++)
        if (arr[i] != arr[i + 1] && arr[i] != arr[i - 1])
          Console.Write(arr[i] + " ");
      //Kiểm tra phần tử cuối
      if (arr[n - 2] != arr[n - 1])
        Console.Write(arr[n - 1] + " ");
    }
  }
}

Kết quả:

bai14 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình loại bỏ các phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều và thử các cách khác nữa nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top