BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Đây là bài tập cơ bản khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì vậy hãy làm quen với nó trước khi làm các bài tập phức tạp hơn nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện tích, ta hãy tìm hiểu qua cách tính chu vi và diện tích hình tròn đã nhé.

Như các bạn đã được học ở toán cơ sở, thì diện tích hình tròn được tính theo công thức sau:

S = π * r * r

Công thức tính chu vi hình tròn:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

P = 2 * π * r

Trong đó:

 • π: là số PI (3,14...).
 • r: Bán kính của hình tròn.

*Lưu ý: để lấy được số PI ta sử dụng thư viện Math trong C#.

1. Tính chu vi hình tròn trong C#

Để tính được chu vi hình tròn thì ta cần có bán kính r, vì vậy sẽ yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính và hiển thị ra màn hình. Ngoài ra các bạn có thể tính trực tiếp mà không cần thông qua biến P.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và chu vi hình tròn
      double P, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính chu vi theo công thức 
      P = Math.PI * r * 2;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Chu vi hinh tron la: {P}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai16 01 png

2. Tính diện tích hình tròn trong C#

Việc tính diện tích hình tròn cũng tương tự như tính chu vi, ta cần nhận đầu vào từ người dùng, cụ thể là bán kính r. Sau đó thực hiện tính diện tích hình tròn dựa vào công thức rồi hiển thị ra màn hình.

Ngoài việc tính trực tiếp trên hàm Main, các bạn có thể viết một hàm mới để tính diện tích. Sau đó gọi nó ở hàm Main để tính, diều này giúp các bạn có thể tính được nhiều hình tròn nhanh hơn.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và dien tích hình tròn
      double S, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính diện tích theo công thức 
      S = Math.PI * r * r;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Dien tich hinh tron la: {S}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai16 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Các bạn hãy thử tính với nhiều cách khác nhau để luyện tập nhé, chúc các bạn thành công !!!.

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top