BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Đây là bài tập cơ bản khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì vậy hãy làm quen với nó trước khi làm các bài tập phức tạp hơn nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện tích, ta hãy tìm hiểu qua cách tính chu vi và diện tích hình tròn đã nhé.

Như các bạn đã được học ở toán cơ sở, thì diện tích hình tròn được tính theo công thức sau:

S = π * r * r

Công thức tính chu vi hình tròn:

P = 2 * π * r

Trong đó:

 • π: là số PI (3,14...).
 • r: Bán kính của hình tròn.

*Lưu ý: để lấy được số PI ta sử dụng thư viện Math trong C#.

1. Tính chu vi hình tròn trong C#

Để tính được chu vi hình tròn thì ta cần có bán kính r, vì vậy sẽ yêu cầu người dùng nhập vào bán kính r. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính và hiển thị ra màn hình. Ngoài ra các bạn có thể tính trực tiếp mà không cần thông qua biến P.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và chu vi hình tròn
      double P, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính chu vi theo công thức 
      P = Math.PI * r * 2;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Chu vi hinh tron la: {P}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai16 01 png

2. Tính diện tích hình tròn trong C#

Việc tính diện tích hình tròn cũng tương tự như tính chu vi, ta cần nhận đầu vào từ người dùng, cụ thể là bán kính r. Sau đó thực hiện tính diện tích hình tròn dựa vào công thức rồi hiển thị ra màn hình.

Ngoài việc tính trực tiếp trên hàm Main, các bạn có thể viết một hàm mới để tính diện tích. Sau đó gọi nó ở hàm Main để tính, diều này giúp các bạn có thể tính được nhiều hình tròn nhanh hơn.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo bán kính và dien tích hình tròn
      double S, r;
      //nhận đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao ban kinh r: " );
      r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //tính diện tích theo công thức 
      S = Math.PI * r * r;
      //hiển thị chu vi vừa được tính ra màn hình
      Console.Write($"Dien tich hinh tron la: {S}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai16 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#. Các bạn hãy thử tính với nhiều cách khác nhau để luyện tập nhé, chúc các bạn thành công !!!.

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top