banner jpg
BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng hai số bằng ngôn ngữ C#. Đây là một bài tập căn bản cần nắm rõ khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cụ thể mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để cộng hai số, từ đó giúp các bạn hiểu đa dạng hơn.

Cộng hai số có sẵn trong C#

Trong phần này, mình sẽ thực hiện một chương trình cộng hai số đã khai báo sẵn, sau đó hiển thị kết quả ra mà hình console.

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo hai biến a, b kiểu dữ liệu là số nguyên int a = 4b = 6. Sau đó sử dụng Console.WriteLine() để hiển thị kết quả a + b ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  int a = 4;
  int b = 6;
  Console.WriteLine("\nTổng hai số {0} và {1} là: {2}", a, b, a + b);

  Console.WriteLine("\n-----Chương trình này được đăng tại Freetuts.net---");
 }
}

Kết quả: Với a = 4b = 6 thì kết quả a + b sẽ bằng 10.

bai24 01 png

Cộng hai số được nhập từ bàn phím trong C#

Ở phần này mình sẽ thực hiện một chương trình cộng hai số được nhập từ bàn phím. Đầu tiên chúng ta cần khai báo hai biến a và b thuộc kiểu dữ liệu số nguyên int.

int a;
int b;

Sử dụng Console.Write()Console.ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập hai số a và b từ bàn phím.

Console.Write("\n Nhap vao so a: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(" Nhap vao so b: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Tiếp đến tính tổng và hiển thị kết quả ra màn hình Console bằng Console.WriteLine().

Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      int b;

      Console.Write("\n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write(" Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai24 02 png

Cộng hai số bằng cách sử dụng hàm trong C#

Trong chương trình dưới đây, mình sẽ tạo một hàm Total() để tính tổng với hai tham số nhập vào a và b là hai số nguyên int. Hàm sẽ tính tổng và hiển thị kết quả ra màn hình Console.

static void Total(int a, int b)
{
   Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);
}

Tiếp đến ở hàm Main(), mình khai báo hai biến a và b là hai số nguyên int, sau đó yêu cầu người dùng nhập vào hai số từ bàn phím. Gọi hàm Total() rồi truyền hai tham số là a và b để tính tổng và hiển thị ra màn hình Console.

static void Main(string[] args)
{
  int a;
  int b;

  Console.Write("\n Nhap vao so a: ");
  a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write(" Nhap vao so b: ");
  b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Total(a, b);

  Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Total(int a, int b)
    {
      Console.WriteLine(" Tong hai so {0} va {1} la: {2}", a, b, a + b);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      int b;

      Console.Write("\n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write(" Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Total(a, b);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai24 03 png

Như vậy là mình đã thực hiện xong chương trình cộng hai số trong C#. Đây là một bài tập căn bản, vì vậy các bạn hãy nắm rõ nó trước khi đi thực hiện các bài tập phức tâp khác đằng sau nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top