BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci trong C#. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào. Trước khi vào viết chương trình, các bạn cần hiểu được dãy Fibonacci là gì đã nhé.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... .

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. In dãy số Fibonacci sử dụng vòng lặp for trong C#

Đây là cách đơn giản nhất để in ra một dãy số Fibonacci. Nếu các bạn biết được thuật toán của nó thì sử dụng cách nào cũng có thể in ra được.

Các bạn biết rằng dãy Fibonacci bao gồm các số mà số kế tiếp sẽ bằng hai số phía sau nó cộng lại. Vậy nên thuật toán cũng dựa vào đó để viết ra mà thôi.

nextNumber = number1 + number2;
number1 = number2;
number2 = nextNumber;

Để có thể in ra một dãy số thì ta sử dụng thêm vòng lặp for để lặp thuật toán đến một số nhất định nào đó. Số này có thể do người dùng nhập vào, khi đó ta sẽ có một dãy số Fibonacci từ 0 đến số mà người dùng nhập vào.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int firstNumber = 0, SecondNumber = 1, nextNumber, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (numberOfElements < 2)
      {
        Console.Write("Vui long nhap so phan tu lon hon 2: ");
      }
      else
      {
        //In so thu nhat va so thu 2
        Console.Write("Day Fibonacci: " +firstNumber + " " + SecondNumber + " ");
        //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
        for (int i = 2; i < numberOfElements; i++)
        {
          //ap dung thuat toan day Fibonacci
          nextNumber = firstNumber + SecondNumber;
          Console.Write(nextNumber + " ");
          firstNumber = SecondNumber;
          SecondNumber = nextNumber;
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 01 png

2. In dãy số Fibonacci sử dụng đệ quy trong C#

Trong chương trình này mình sẽ viết một hàm InFibonacci() để định nghĩa day Fibonacci. Sau đó gọi ở hàm main() và truyền tham số bắt đầu vào cho nó.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến number, numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int number = 0, numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Su dung vong lap for de lap den so ma nguoi dung nhap vao
      Console.Write("Day Fibonacci: ");
      for (int i = 0; i < numberOfElements; i++)
      {
        //gọi hàm InFibonacci() với tham số truyền vào là number
        Console.Write(InFibonacci(number) + "\t");
        number++;
      }
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 02 png

3. In số Fibonacci thứ n trong C#

Trong phần này mình sẽ sử dụng để quy để thực hiện in số Fibonacci thứ n, các bạn cùng xem nhé. Việc in số Fibonacci thứ n cũng tương tự như in dãy số Fibonacci.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo biến numberOfElements (số phần tử trong dãy muốn in)
      int numberOfElements;
      Console.Write("Nhap vao so phan tu day Fibonacci ban muon in: ");
      numberOfElements = int.Parse(Console.ReadLine());
      //giảm số phần tử đi 1 vì chuỗi bắt đầu từ 0
      numberOfElements -= 1;
      //in số thứ numberOfElements trong dãy Fibonacci
      Console.Write($"So Fibonacci thu {numberOfElements + 1} la: {InFibonacci(numberOfElements)}");
      Console.ReadKey();
    }
    //viết hàm để trả về dãy Fibonacci
    static int InFibonacci(int num)
    {
      if (num == 0)
        return 0;
      else if (num == 1)
        return 1;
      else
        return (InFibonacci(num - 1) + InFibonacci(num - 2));
    }
  }
}

Kết quả:

bai2 03 png

Trên đây là các chương trình in dãy số Fibonacci và in số Fibonacci thứ n. Ngoài các cách trên vẫn còn một số cách khác nữa, các bạn có thể tìm hiểu và thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai…

Top