BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số chính phương trong C#. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng mình tìm hiểu xem số chính phương là số như thế nào tron C# đã nhé.

Số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • 4 là số chính phương vì căn bậc hai của 4 là 2 hay 2 bình phương bằng 4.
 • 5 không phải là số chính phương vì căn bậc hai của 5 là một số thập phân.

Kiểm tra một số có phải số chính phương hay không trong C#

Đầu tiên mình sẽ tạo một hàm soCP() với tham số nhận vào là một số nguyên n để kiểm tra số n đó có phải là số chính phương hay không.

//Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
static bool soCP(int n)
{
  int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
  if (sqr * sqr == n)
  {
    return true;
  }
  else return false;
}

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tram sau đó gọi hàm soCP() để kiểm tra số người dùng vừa nhập. Sau đó hiển thị kết quả ra màn hình console.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
    static bool soCP(int n)
    {
      int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
      if (sqr * sqr == n)
      {
        return true;
      }
      else return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra
      Console.Write("\n Nhap vao so can kiem tra: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra số vừa nhập
      if (soCP(n))
      {
        Console.WriteLine("\n So {0} la so chinh phuong.", n);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n So {0} khong phai la so chinh phuong.", n);
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai34 02 png bai34 03 png

Xuất các số chính phương trong mảng C#

Để xuất các số chính phương trong mảng, việc đầu tiên chúng ta cần nhập vào các phần tử trong mảng. Yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử và giá trị cho các phần tử.

//khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
//sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
int[] arr = new int[n];

//sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
  Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
  arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Tiếp đến ta sử dụng vòng lặp for trong C# để lặp từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng trong mảng. Gọi hàm soCP() để kiểm tra từng phần tử đó, nếu là số chính phương thì hiển thị ra màn hình.

//sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng,
//mỗi lần lặp ta gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra phần tử đó, nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình.
Console.Write("\n Cac so chinh phuong co trong mang la: ");
for (int i = 1; i < n; i++)
{
  if (soCP(arr[i]))
  {
    Console.Write(arr[i] + " ");
  }
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //Tạo hàm kiểm tra số chính phương với tham số truyền vào là một số nguyen a
    static bool soCP(int n)
    {
      int sqr = (int)Math.Sqrt(n);
      if (sqr * sqr == n)
      {
        return true;
      }
      else return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];

      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng,
      //mỗi lần lặp ta gọi hàm kiểm tra số chính phương để kiểm tra phần tử đó, nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình.
      Console.Write("\n Cac so chinh phuong co trong mang la: ");
      for(int i = 1; i < n; i++)
      {
        if (soCP(arr[i]))
        {
          Console.Write(arr[i] + " ");
        }
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai34 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số chính phương trong C#. Đây là dạng bài tập giúp rèn luyện tính tư duy về thuật toán trong lập trình. Vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top