BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó. Bởi nó vừa áp dụng kiến thức toán học cơ sở, tư duy logic và các kiến thức cơ bản trong lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất bằng hai cách khác nhau để các bạn có thể so sánh. Bắt đầu thôi nào !!!

Tìm số lớn nhất trong ba số trong C#

Trong chương trình này mình sẽ tìm số lớn nhất trong ba số được nhập từ bàn phím bởi người dùng.

Đầu tiên thì ta cần khai báo các biến và yêu cầu người dùng nhập vào bằng Console.Write()Console.ReadLine().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
int a, b, c;
//yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("\n Nhap vao so ket thuc: ");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Tiếp đến sử dụng câu lệnh điều kiện if else để so sánh a, b và c. Số nào lớn hơn thì hiển thị ra màn hình console bằng Console.WriteLine().

//so sánh số a với hai số còn lại, nếu lớn hoặc bằng thì số a chính là số lớn nhất
if (a >= b && a >= c)
  Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", a);
//trường hợp số b lớn hơn hoặc bằng số a và c thì b là lớn nhất
else if (b >= a && b >= c)
  Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", b);
else
  //và trường hợp cuối cùng c là số lớn nhất
  Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", c);

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
      int a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so ket thuc: ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //so sánh số a với hai số còn lại, nếu lớn hoặc bằng thì số a chính là số lớn nhất
      if (a >= b && a >= c)
        Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", a);
      //trường hợp số b lớn hơn hoặc bằng số a và c thì b là lớn nhất
      else if(b >= a && b >= c)
        Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", b);
      else
      //và trường hợp cuối cùng c là số lớn nhất
        Console.WriteLine("\n {0} la so lon nhat.", c);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai40 01 png

Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi trong C#

Ngoài cách sử dụng câu lệnh if else để so sánh như bình thường, ta còn có thể sử dụng toán tử ba ngôi để so sánh. Chương trình dưới đây mình sẽ sử dụng nó để so sánh và tìm ra số nhỏ nhất trong ba số.

Đương nhiên rồi, việc đầu tiền ta cần khai báo và yêu cầu người dùng nhập vào số cần so sánh. Ở đây ta cần khai báo thêm biến result để lưu kết quả và biến temp là biến tạm để so sánh.

//khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
//biến result là số lớn nhất, biến temp là biến tạm dùng để so sánh
int a, b, c, result, temp;

Bây giờ chỉ cần sử dụng toán tử ba ngôi để so sánh và tìm ra số nhỏ nhất, sau đó hiển thị ra màn hình.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần so sánh
      //biến result là số lớn nhất, biến temp là biến tạm dùng để so sánh
      int a, b, c, result, temp;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a, b, c
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so ket thuc: ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //dùng toán tử ba ngôi để so sánh a và b, số nào lớn hơn thì gán cho temp
      temp = a < b ? a : b;
      //tiếp tục dùng toán tử ba ngôi so sánh c với biến temp, số nào lớn hơn thì gán cho result
      result = c < temp ? c : temp;
      //cuôi cùng chỉ cần hiển thị result ra màn hình vì đây là số lớn nhất
      Console.WriteLine("\n So nho nhat la: {0}", result);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai40 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất trong C#. Đây là các bài tập cơ bản nên các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể làm quen, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top