BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#. Đây là bài tập thường gặp khi học các ngôn ngữ lập trình, nó được áp dụng khá nhiều.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều cách khác nhau để đảo ngược một số và một chuỗi, cùng mình tìm hiểu thôi nhé.

1. Đảo ngược một số trong C#

Để đảo ngược một số ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp while với điều kiện là số nhập vào number > 0. Áp dụng các phép toán chia lấy dư và lấy nguyên để đảo ngược số được nhập vào, sau đó hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so : ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      int reminder, reverse = 0;
      while (number > 0)
      {  
        reminder = number % 10;
        reverse = (reverse * 10) + reminder;
        number = number / 10;
      }
      Console.WriteLine($"So dao nguoc cua {number} la : {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

bai5 01 png

2. Đảo ngược một chuỗi trong C# sử dụng Foreach

Việc đảo ngược một chuỗi cũng khá đơn giản, tương tự như đảo ngược một số. Ta sử dụng vòng lặp for lặp từ vị trí length-1 (độ dài của chuỗi trừ 1) trở về 0 với bước nhảy i--. Vòng lặp for có tác dụng in từ vị trí cuối cùng trở về vị trí đầu tiên và gán vào biến reverse.

Sau khi thực hiện xong vòng lặp for ta chỉ cần hiển thị biến reserve ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi : ");
      string name = Console.ReadLine();
      string reverse = string.Empty;
      for (int i = name.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        reverse += name[i];
      }
      Console.WriteLine($"Chuoi dao nguoc cua {name} la: {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai5 02 png

3. Đảo ngược một chuỗi sử dụng phương thức Array.Reverse trong C#

Trong class Array của C# cung cấp một phương thức Array.Reverse để đảo ngược một chuỗi. Ta sẽ khai báo và sử dụng phương thức này để đảo ngược một chuỗi do người dùng nhập vào.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string name = Console.ReadLine();
      char[] nameArray = name.ToCharArray();
      Array.Reverse(nameArray);
      string reverse = new string(nameArray);
      Console.WriteLine($"Chuoi dao nguoc cua {name} la: {reverse}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai5 03 png

Như vậy là chúng ta đã hiện xong các chương trình đảo ngược một số và một chuỗi theo các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top