BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai trong C#. Trong các bài toán thường có sử dụng phép tính căn bậc hai, vì vậy chúng ta cần biết cách giải quyết nó khi gặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để thực hiện tính căn bậc hai bằng hai cách khác nhau.

Tính căn bậc hai bằng hàm tự định nghĩa trong C#

Trong chương trình này mình sẽ thực hiện tính căn bậc hai của một số được nhập bởi người dùng bằng cách tự địng nghĩa hàm.

Mình có hàm squareRoot() để tính căn bậc hai của tham số truyền vào như sau, các bạn có thể tham khảo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//tạo hàm squareRoot để tính căn bậc hai của tham số đầu vào
static double squareRoot(int number)
{
  double temp;
  double sr = number / 2;

  do
  {
    temp = sr;
    sr = (temp + (number / temp)) / 2;
  } while ((temp - sr) != 0);
  return sr;
}

Việc tiếp theo đơn giản chỉ là yêu cầu người dùng nhập vào một số sau đó gọi hàm squareRoot() để tính căn bậc hai.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //tạo hàm squareRoot để tính căn bậc hai của tham số đầu vào
    static double squareRoot(int number)
    {
      double temp;
      double sr = number / 2;

      do
      {
        temp = sr;
        sr = (temp + (number / temp)) / 2;
      } while ((temp - sr) != 0);
      return sr;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến a là số cần tính
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a
      Console.Write("\n Nhap vao so can tinh: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm squareRoot() đã tạo ở trên để tính căn bậc hai và hiển thị kết quả ra màn hình.
      //Kêt quả được làm trong tới 3 chữu sô thập phân
      Console.WriteLine("\n Can bac hai cua so {0} sau khi lam tron la: {1}", a , Math.Round(squareRoot(a), 3));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai38 01 png

Tính căn bậc hai bằng hàm Math.Sqrt() trong C#

Trong thư viện Math cung cấp cho chúng ta một hàm để tính căn bậc hai đó là hàm Math.Sqrt().

Math.Sqrt(a), trong đó a là số cần tính căn bậc hai

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến a là số cần tính
      int a;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a
      Console.Write("\n Nhap vao so can tinh: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng hàm Math.Sqrt() để tính căn bậc hai và hiển thị kết quả ra màn hình.
      //Kêt quả được làm trong tới 3 chữu sô thập phân
      Console.WriteLine("\n Can bac hai cua so {0} sau khi lam tron la: {1}", a , Math.Round(Math.Sqrt(a), 3));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai38 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình tính căn bậc hai trong C#. Đây là các kiến thức cơ bản trong lập trình vì vậy hãy nắm nó thật kỹ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top