BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi giờ phút giây trong C#. Đây là dạng bài tập áp dụng một chút kiến thức toán học và các toán tử cơ bản trong lập trình nói chung và C# nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để đổi giờ phút giây. Chương trình thứ nhất chuyển đổi từ giờ, phút, giây sang số giây và chương trình thứ hai chuyển đổi từ số giây sang dạng giờ, phút, giây.

Chuyển đổi giờ, phút, giây sang số giây trong C#

Như các bạn cũng đã biết, mỗi giờ có 60 phút và mỗi phút có 60 giây. Dựa vào đó ta sẽ viết một hàm để chuyển đổi từ định dạng giờ, phút, giây sang số giây.

 • 1 giờ sẽ bằng 3600 giây.
 • 1 phút sẽ bằng 60 giây

Hàm change():

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

static void change(int h, int m, int s)
{
  //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
  int second = h * 3600 + m * 60 + s;
  Console.WriteLine("\n So giay sau khi doi tu {0}:{1}:{2} la: {3}", h, m, s, second);
}

Bây giờ chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số giờ, phút, giây sau đó gọi hàm change() và truyền các tham số vừa nhập vào.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void change(int h, int m, int s)
    {
      //ta có 1h = 3600s, 1m = 60s
      int second = h * 3600 + m * 60 + s;
      Console.WriteLine("\n So giay sau khi doi tu {0}:{1}:{2} la: {3}", h, m, s, second);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //yêu cầu người dùng nhập vào số giờ cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao so gio: ");
      int h = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //yêu cầu người dùng nhập vào số phút cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao so phut: ");
      int m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //yêu cầu người dùng nhập vào số giây cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao so giay: ");
      int s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm change() đã tạo ở trên để chuyển đổi từ định dạng giờ phút giây sang số giây
      change(h, m, s);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai43 01 png

Chuyển đổi số giây sang dạng giờ, phút, giây trong C#

Tương tự như vậy, để chuyển đổi số giây sang dạng giờ, phút, giây ta cũng tạo một hàm change() để chuyển đổi. Tuy nhiên, hàm này chỉ nhận vào một tham số là số giây n.

static void change(int n)
{
  //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
  int hour, minute, second;
  //1h = 3600s -> hour = n / 3600
  hour = n / 3600;
  //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
  //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
  minute = n % 3660 / 60;
  //phần dư còn lại chính là số giây
  second = n % 3600 % 60;
  //hiển thị kết quả sau khi đổi ra màn hình
  Console.WriteLine("\n Sau khi doi tu so giay {0}: {1}:{2}:{3}", n, hour, minute, second);
}

Tiếp đến yêu cầu người dùng nhập vào số giây cần chuyển đổi, sau đó gọi hàm change() rồi truyền tham số vừa nhập vào.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void change(int n)
    {
      //khai báo 3 biến hour, minute, second đại diện cho giờ phút giây
      int hour, minute, second;
      //1h = 3600s -> hour = n / 3600
      hour = n / 3600;
      //1p = 60s, vì ở trên ta đã chia 3600 để lấy giờ
      //vậy nên ta cần lấy phần dư của nó chia cho 60
      minute = n % 3660 / 60;
      //phần dư còn lại chính là số giây
      second = n % 3600 % 60;
      //hiển thị kết quả sau khi đổi ra màn hình
      Console.WriteLine("\n Sau khi doi tu so giay {0}: {1}:{2}:{3}", n, hour, minute, second);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //yêu cầu người dùng nhập vào số giây cần chuyển đổi
      Console.Write("\n Nhap vao so giay can doi: ");
      int s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm change() đã tạo ở trên để chuyển đổi số giây mà người dùng vừa nhập sang dạng giờ phút giây
      change(s);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai43 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi giờ phút giây trong C#. Đây là dạng bài tập cơ bản vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để làm quen nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top Tải app , bet, tải