BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản áp dụng logic để tính toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta hãy tìm hiểu tam giác là gì và cách tính chu vi, diện tích của nó đã nhé.

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là các đoạn thằng nối các đỉnh với nhau. Có tổng 3 góc trong bằng 180 độ và các góc trong luôn nhỏ hơn 180 độ.

Chu vi hình tam giác:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chu vi hình tam giác = cạnh1 + cạnh2 + cạnh3

Ký hiệu:

P = a + b + c

Giả sử ta có C bằng nửa chu vi hình tam giác, tức là C = P / 2, khi đó diện tích tam giác được tính như sau:

S = √[C(C-a)(C-b)(C-c)]

Trong đó: a, b, c là các cạnh của tam giác có độ dài khác nhau. C là nửa chu vi tam giác và S là diện tích tam giác.

Công thức tính tam giác trên là công thức Heron, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé.

Ví dụ: ta có tam giác với các cạnh a = 5, b = 6, c = 7, Khi đó nửa chu vi C = (5 + 6 + 7) / 2 = 9

Diện tích tam giác bằng: S = √[9(9-5)(9-6)(9-7)] = 6√6

1. Tính chu vi hình tam giác

Để tính được chu vi ta cần có độ dài các cạnh, vì vậy mình sẽ khai báo ba biến a, b, c và khởi tạo giá trị cho nó. Sau đó áp dụng công thức tính chu vi tam giác để tính rồi hiển thị ra màn hình.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, b = 4, c = 5;
      Console.WriteLine($"Cac canh cua tam giac la: {a}, {b}, {c}");
      double P;
      P = a + b + c;
      Console.WriteLine($"Chu vi tam giac la: {P}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai17 02 png

2. Tính diện tích hình tam giác theo công thức Heron

Theo công thức Heron thì ta cần có độ dài các cạnh và nửa chu vi để tính được diện tích tam giác. Ba cạnh của tam giác mình sẽ tạo ba biến a, b, c và khởi tạo giá trị cho chúng.

Sau đó tính nửa chu vi bằng công thức: P = (a + b + c) / 2.

Sử dụng hàm Sqrt() trong thư viện Math để tính diện tích tam giác theo công thức Heron.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, b = 4, c = 5;
      Console.WriteLine($"Cac canh cua tam giac la: {a}, {b}, {c}");
      double S, C;
      C = (a + b + c) / 2;
      Console.WriteLine($"Nua chu vi la: {C}");
      S = Math.Sqrt(C * (C - a) * (C - b) * (C - c));
      Console.WriteLine($"Dien tich la: {S}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai17 01 png

3. Tính diện tích hình tam giác dựa vào chiều cao và cạnh đáy

Ngoài công thức Heron, ta còn có công thức tính diện tích tam giác dựa vào chiều cao và độ dài cạnh đáy. Đây là công thức thường được sử dụng trong toán học: S = (a * h) / 2.

Bây giờ ta sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho chiều cao và độ dài cạnh đáy, sau đó áp dụng công thức để tính.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 3, h = 5;
      Console.WriteLine($"Canh day = {a} \nChieu cao = {5}");
      double S;
      S = (a * h) / 2;
      Console.WriteLine($"Dien tich tam giac la: {S}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
    }
  }
}

Kết quả:

bai17 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình tính chu vi và diện tích tam giác trong C#. Các bạn hãy thử luyện tập với các hình học khác nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top