BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học một ngữ lập trình nào đó. Bởi nó vừa áp dụng kiến thức toán cơ sở và kiến thức lập trình cơ bản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong số học, bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên a và b là số nguyên nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.

Ví dụ: Ta có hai số nguyên a = 4 và b = 5, vậy BCNN của a và b là 20 vì 20 vừa chia hết cho 4 và vừa chia hết cho 5.

Tìm bội chung nhỏ nhất trong C# bằng vòng lặp while

Đầu tiên ta cần khai báo hai biến a và b là hai số cần tìm bội chung nhỏ nhất, biến bCNN là bội chung nhỏ nhất. Sau đó yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần tìm CBNN.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code trong C# như sau:

//khai báo biến a, b là hai số cần tìm BCNN, bCNN là bội chung nhỏ nhất
int a, b, bCNN;
//yêu cầu người dùng nhập vào hai số càn tìm BCNN
Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Như các bạn đã biết thì BCNN luôn lớn hơn hoặc bằng hai số a và b. Vì vậy mình sẽ sử dụng toán tử ba ngôi để tìm ra số lớn hơn giữa a và b để gán cho biến bCNN. Điều này sẽ giảm bớt thời gian khi phải bắt đầu tìm từ 1.

//sử dụng toán tử ba ngôi để tìm số lớn hơn giữa a và b sau đó gán cho biến bCNN
//vì BCNN luôn lớn hơn hoặc bằng a và b
bCNN = (a > b) ? a : b;

Sử dụng vòng lặp while() để tìm BCNN bắt đầu từ số lớn nhất trong hai số a và b đã tìm ở trên.

//sử dụng vòng lặp while với điều kiển true, lặp đến khi gặp lệnh Break để kết thúc vòng lặp
while (true)
{
  //nếu bCNN chia hết cho cả a và b thì bCNN chính là bội chung nhỏ nhất của a và b
  if (bCNN % a == 0 && bCNN % b == 0)
  {
    Console.WriteLine("\n Boi chung nho nhat cua {0} va {1} la {2}", a, b, bCNN);
    break;
  }
  //sau mỗi vòng lặp sẽ tăng bCNN lên 1, cho đến khi tìm đưuọc BCNN
  bCNN++;
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b là hai số cần tìm BCNN, bCNN là bội chung nhỏ nhất
      int a, b, bCNN;
      //yêu cầu người dùng nhập vào hai số càn tìm BCNN
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng toán tử ba ngôi để tìm số lớn hơn giữa a và b sau đó gán cho biến bCNN
      //vì BCNN luôn lớn hơn hoặc bằng a và b
      bCNN = (a > b) ? a : b;
      //sử dụng vòng lặp while với điều kiển true, lặp đến khi gặp lệnh Break để kết thúc vòng lặp
      while (true)
      {
        //nếu bCNN chia hết cho cả a và b thì bCNN chính là bội chung nhỏ nhất của a và b
        if(bCNN % a == 0 && bCNN % b == 0)
        {
          Console.WriteLine("\n Boi chung nho nhat cua {0} va {1} la {2}", a, b, bCNN);
          break;
        }
        //sau mỗi vòng lặp sẽ tăng bCNN lên 1, cho đến khi tìm đưuọc BCNN
        bCNN++;
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai35 01 png

Tìm bội chung nhỏ nhất trong C# bằng UCLN

Việc tìm bội chung nhỏ nhất bằng ước chung lớn nhất cũng được thực hiện tương tự như trên. Chỉ cần áp dụng công thức:

BCNN = (số thứ nhất * số thứ hai) / UCLN

Sử dụng vòng lặp for để tìm ra UCLN của hai số sau đó áp dụng công thức để tính BCNN.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b là hai số cần tìm BCNN, bCNN là bội chung nhỏ nhất và uCLN là ước chung lớn nhất
      int a, b, bCNN, uCLN = 1;
      //yêu cầu người dùng nhập vào hai số càn tìm BCNN
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để tìm ước chung lớn nhất
      for(int i = 1; i <= a && i < b; i++)
      {
        if(a % i == 0 && b % i == 0)
        {
          uCLN = i;
        }
      }
      //tính BCNN = (số thứ nhất * số thứ 2) / UCLN
      bCNN = (a * b) / uCLN;
      Console.WriteLine("\n Boi chung nho nhat cua {0} va {1} la {2}", a, b, bCNN);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai35 02 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#. Đây là bài tập căn bản để các bạn có thể làm quen với ngôn ngữ lập trình. Vì vậy hãy luyện tập thật nhiều nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top