BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in ra hình tam gia với các ký tự * trong C#. Đây là một dạng bài tập áp dụng tư duy logic khá cao, vì vậy hay thực hành nó thật nhiều để rèn luyện nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Giả sử ta có hình tam giác được tạo thành từ các ký tự * như trên, bây giờ sẽ biết chương trình để in ra hình tam đó với số dòng được nhập từ bàn phím.

 • Nhập số dòng từ bàn phím, giả sử mình đặt tên là rows.
 • Sử dụng vòng for thứ nhất lặp từ 1 đến số dòng.
 • Sử dụng vòng for thứ hai để in ra các ký tự * của từng dòng.
 • Sau khi in xong một dòng sẽ xuống dòng để in dòng mới.
for (int i = 0; i <= rows; i++)
{
    for (int j = 0; j <= i; j++)
    {
      Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine("\n");
}

1. In tam giác vuông với các ký tự *

Trong ví dụ này ta sẽ sử dụng hai vòng lặp for để thực hiện in hình tam giác vuông với các ký tự *.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //lấy số dòng từ bàn phím
      Console.Write("Nhap vao so dong cua tam giac:");
      int rows = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for thứ nhất để lặp qua các dòng
      for (int i = 1; i <= rows; i++)
      {
        //sử dụng vòng lặp for thứ hai để in ký tự * cho mỗi dòng
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        //sau khi in mỗi dòng sẽ xuống hàng
        Console.Write("\n");
      }
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

bai21 01 png

2. In tam giác vuông ngược với các ký tự *

Việc in ra tam giác vuông ngược với các ký tự * cũng khá giống như in tam giác vuông bình thường. Ta chỉ cần thay đổi điều kiện của vòng lặp, lặp từ số dòng rows trở về 1 để in ra các ký tự *.

using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //lấy số dòng từ bàn phím
      Console.Write("Nhap vao so dong cua tam giac:");
      int rows = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for thứ nhất để lặp qua các dòng, ở đây ta sẽ lặp từ rows -> 1
      for (int i = rows; i >=1; i--)
      {
        //sử dụng vòng lặp for thứ hai để in ký tự * cho mỗi dòng
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        //sau khi in mỗi dòng sẽ xuống hàng
        Console.Write("\n");
      }
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai21 02 png

3. In tam giác hình kim tự tháp với các ký tự *

Để in ra tam giác hình kim tự tháp, ta cần sử dụng 3 vòng lặp for. Vòng lặp thứ nhất sẽ lặp qua các dòng trong tam giác, vòng for thứ hai sẽ in khoảng trắng và vòng for cuối cùng dùng để in các ký tự *.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //lấy số dòng từ bàn phím
      Console.Write("Nhap vao so dong cua tam giac:");
      int rows = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng for thứ nhất để lặp qua các dòng
      for (int i = 1; i <= rows; i++)
      {
        //sử dụng vòng for thứ hai để in ra các khoảng trắng
        for (int j = i; j < rows; j++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        //sử dụng vòng for thứ hai để in ra các ký tự *
        for (int j = 1; j <= (2 * i - 1); j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        //xuống dòng
        Console.Write("\n");
      }
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai21 03 png

Trên đây là các chương trình để in ra hình tam giác với các ký tự * trong C#. Chỉ cần tìm ra được quy luật của nó thì rất dễ dàng để viết chương trình, chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top