CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khải và ví dụ về nó. Đây là một trong những Desgin Pattern được sử dụng thường xuyên nhất trong các ứng dụng RealTime (thời gian thực).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển khai nó như thế nào thông qua một ví dụ cụ thể.

Factory Design Pattern trong C# là gì?

Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể nói rằng Factory Design Pattern là một lớp có một phương thức. Phương thức này sẽ tạo ra và trả về các loại đối tượng khác nhau dựa trên tham số đầu vào mà nó nhận được.

Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta có một lớp cha và n số lớp con. Dựa trên dữ liệu được cung cấp, nếu chung ta phải tạo và trả về đối tượng của một trong các lớp con, thì chúng ta cần phải sử dụng Factory Design Pattern trong C#.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ triển khai Factory Design Pattern trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ có áp dụng Factory Design Pattern trong C#.

Giả sử: Mình có bài toán về thẻ tín dụng.

Ta có ba lớp thẻ tín dụng là MoneyBack, Titanium Platinum, ba lớp này là lớp con của class Interface CreditCard. Trong class CreditCard có ba phương thức là GetCard(), GetCreditLimit()GetAnnualCharge().

Ở mỗi class ta đều trả về các gía trị cụ thể, khi người dùng chỉ cần nhập vào tên loại thẻ tín dụng sẽ trả về các giá trị cụ thể đó.

Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện từng bước như sau:

Bước 1: Tạo Interface CreditCard.cs

Ở đây chúng ta cần tạo một class Interface CreditCard để hiển thị các thông tin mà thẻ tín dụng cần có bao gồm: loại thẻ, giới hạn tín dụng, phí hàng năm.

CreditCard.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public interface CreditCard
  {
    string GetCardType();
    int GetCreditLimit();
    int GetAnnualCharge();
  }
}

Bước 2: Tạo các class Product, ở đây có ba class là MoneyBack, Titanium, Platinum.

MoneyBack.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class MoneyBack : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "MoneyBack";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 15000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 500;
    }
  }
}
Titanium.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public class Titanium : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "Titanium Edge";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 25000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 1500;
    }
  }
}
Platinum.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  public class Platinum : CreditCard
  {
    public string GetCardType()
    {
      return "Platinum Plus";
    }
    public int GetCreditLimit()
    {
      return 35000;
    }
    public int GetAnnualCharge()
    {
      return 2000;
    }
  }
}

Bước 3: Tạo class CreditCardFactory để triển khai Factory Design Pattern. Bên trong tạo một phương thức nhận vào loại thẻ tín dụng, khi đó sẽ hiển thị các thông tin của thẻ tín dụng đó.

CreditCardFactory.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class CreditCardFactory
  {
    public static CreditCard GetCreditCard(string cardType)
    {
      CreditCard cardDetails = null;
      if (cardType == "MoneyBack")
      {
        cardDetails = new MoneyBack();
      }
      else if (cardType == "Titanium")
      {
        cardDetails = new Titanium();
      }
      else if (cardType == "Platinum")
      {
        cardDetails = new Platinum();
      }
      return cardDetails;
    }
  }
}

Bước 4: Khai báo class CreditCardFactory và truyền vào đó thẻ tín dùng cần lấy thông tin. Nếu thẻ tồn tại thì hiển thị thông tin, ngược lại thì thông báo thẻ không hợp lệ.

Program.cs
using System;

namespace FactoryDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      CreditCard cardDetails = CreditCardFactory.GetCreditCard("Platinum");

      if (cardDetails != null)
      {
        Console.WriteLine("CardType : " + cardDetails.GetCardType());
        Console.WriteLine("CreditLimit : " + cardDetails.GetCreditLimit());
        Console.WriteLine("AnnualCharge :" + cardDetails.GetAnnualCharge());
      }
      else
      {
        Console.Write("Invalid Card Type");
      }
      Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("\n Chuong trinh duoc dang tai Freetuts.net");
    }
  }
}

Kết quả 1: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng Platinum

factory 01 png

Kết quả 2: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng MoneyBack

factory 02 png

Kết quả 3: Khi chúng ta nhập vào loại thẻ tín dụng Sacombank

factory 03 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong Factory Design Pattern trong C#. Đây là một trong các DesignPattern được sử dụng nhiều nhất trong C#, vì vậy các bạn hãy luyện tập thật nhiều để dùng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Top