banner jpg
CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh break và continue trong C++

Ở bài học trước mình đã cùng tìm hiểu về vòng lặp trong c# đó là vòng lặp for, while, do-while. Làm sao để thoát khỏi vòng lặp khi chưa kết thúc vòng lặp, làm sao để bỏ qua lần lặp nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong c# có từ khóa breakcontinue cho phép mình thực hiện những điều trên. 

Vậy ý nghĩa của breakcontinue là gì? Sự khác nhau giữa breakcontinue như thế nào? Mình cùng xem tiếp nội dung tiếp theo

1. Câu lệnh break

Trong c# break dùng để ngắt vòng lặp (for, while, do-while) hoặc câu lệnh switch-case. Trong trường hợp vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ ngắt vòng lặp bên trong nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp
break;

Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về câu lệnh break được sử dụng bên trong vòng lặp.

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			Console.WriteLine("Vong lap khong co break");
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			};

			Console.WriteLine("Vong lap co break");
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				if (i == 3)
				{
					break;
				}
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			};
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex1 PNG
Chúng ta cùng xem tiếp câu lệnh break bên trong vòng lặp lồng nhau:

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{			
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				Console.WriteLine("Vong lap thu i = " + i);
				for (int j = 1; j <= 5; j++)
				{
					if (j == 3)
					{
						break;
					}
					Console.WriteLine("     Gia tri j = " + j);
				};
				Console.WriteLine("\n");
			};
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex2 PNG

2. Câu lệnh continue

Câu lệnh continue trong c# được sử dụng để tiếp tục vòng lặp.Trong trường hợp vòng lặp lồng nhau, nó chỉ tiếp tục vòng lặp bên trong nhất.

Cú pháp
continue; 
Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			for (int i = 1; i <= 5; i++)
			{
				if (i == 3)
				{
					continue;
				}
				Console.WriteLine("Gia tri i = " + i);
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Ở ví dụ trên khi gặp câu lệnh continue, nó sẽ không thực thi đoạn code phía sau bên trong vòng lặp và tiếp tục vòng lặp tiếp theo.

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex3 PNG

Chúng ta cùng xem tiếp ví dụ về continue trong vòng lặp lồng nhau.

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp2
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			for (int i = 1; i <= 3; i++)
			{
				Console.WriteLine("Vong lap thu i = " + i);
				for (int j = 1; j <= 3; j++)
				{
					if (i == 2 && j == 2)
					{
						continue;
					}
					Console.WriteLine("      gia tri i = " + i + ", j = " + j);
				}
				Console.WriteLine("\n");
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp ex4 PNG

3. So sánh câu lệnh break và continue

Mình cùng so sánh điểm giống và khác nhau giữa 2 câu lệnh breakcontinue như sau:

Giống nhau

  • Cả hai câu lệnh breakcontinue trong c# được cung cấp để thay đổi luồng chạy bình thường của chương trình.

Khác nhau

break continue
Câu lệnh break có thể xuất hiện trong cả câu lệnh switch và vòng lặp (for, while, do-while). Câu lệnh continue chỉ xuất hiện ở vòng lặp (for, while, do-while)
Câu lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp Câu lệnh continue dùng để bỏ qua vòng lặp hiện tại và đi tiếp vòng lặp tiếp theo
Câu lệnh break gây ra sự kết thúc sớm của vòng lặp Câu lệnh continue gây ra sự thực thi sớm của vòng lặp tiếp theo

4. Lời kết

Như vậy là mình đã cùng tìm hiểu xong 2 câu lệnh thường hay sử dụng trong c# đó là breakcontinue. Chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản là break dùng để thoát khỏi vòng lặp, còn continue dùng để bỏ qua vòng lặp hiện tại và đi đến vòng lặp tiếp theo. 

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top