BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#. Đây là dạng bài tập áp dụng kiến thức toán học cơ sở, tư duy logic và kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như các bạn đã biết, phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0. Trong đó a và b là hai cơ số mà chúng ta đã biết, x là số mà chúng ta cần đi tìm.

Giải phương trình bậc nhất trong C#

Trong chương trình này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b để tính phương trình bậc nhất. Sau đó phải xét điều kiện cho a và b.

Nếu a = 0 thì sẽ có hai trường hợp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • a = 0 và b = 0, thì phương trình có vô số nghiệm.
 • a = b và b != 0, thì phương trình vô nghiệm.

Nếu a != 0 thì nghiệm của phương trình x = -b / a.

*Lưu ý: ở đây mình có sử dụng hàm Math.Round() để làm tròn kết quả lên hai số thập phân.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo hai biến a và b là hai cơ số mà người dùng nhập vào
      int a, b;
      //khai báo biến x là nghiệm của phương trình
      double x;
      //yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
      Console.Write("\n Nhap vao so a: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so b: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị phương trình bậc nhất mà người dùng vừa nhập dưới dạng ax + b = 0
      Console.WriteLine("\n Chuong trinh ban vua nhap la {0}x + {1} = 0.", a, b);
      //kiểm tra a = 0
      if(a == 0)
      {
        //nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình vô số nghiệm
        if(b == 0)
        {
          Console.WriteLine("\n Phuong trinh co vo so nghiem.");
        }
        //nếu a = 0 và b != 0 thì phương trình vô nghiệm
        else
        {
          Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem.");
        }
      }
      //trường hợp a != 0 thì ta tính theo công thức x = -b/a
      else
      {
        x = (double)-b / a;
        //Sử dụng phương thứ Math.Round() để làm tròn kết quả lên 2 số thập phân
        Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem x = {0}", Math.Round(x,2));
      }

      Console.WriteLine("\n\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả 1: Khi người dùng nhập vào a và b đều là hai số khác 0.

bai45 01 png

Kết quả 2: Khi người dùng nhập vào a = 0 và b = 0.

bai45 02 png

Kết quả 3: khi người dùng nhập vào a = 0 và b != 0.

bai45 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#. Đây là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn luyện tập và làm quen với lập trình, vì vậy hãy làm thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Top