BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C#. Đây là một bài khá đơn giản nếu các bạn đã có kiến thức về vòng lặp while, for.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai cách khác nhau để các bạn có thể so sánh, bắt đầu thôi nào !

1. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng vòng lặp

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while và for để lặp từng ký tự trong chuỗi. Sau đó hiển thị các ký tự đó đồng thời số lần xuất hiện trong chuỗi ra màn hình console.

*Lưu ý: ở đây mình sẽ không hiển thị khoảng trắng, vì vậy mình sẽ sử dụng phương thức Replace() để thay thế khoảng trắng bằng rỗng.

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //Xóa khoảng trắng khỏi chuỗi
      message = message.Replace(" ", string.Empty);
      //sử dụng vòng lặp while và for để lặp và đếm số lần xuất hiện của ký tự
      while (message.Length > 0)
      {
        Console.Write(message[0] + " : ");
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < message.Length; j++)
        {
          if (message[0] == message[j])
          {
            count++;
          }
        }
        Console.WriteLine(count);
        message = message.Replace(message[0].ToString(), string.Empty);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 01 png

2. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng class Dictionary

Trong chương trình dưới đây, mình đã tạo một Dictionary để lưu trữ từng ký tự và số lượng của nó. Với đầu vào được nhập từ bàn phím, mình sẽ sử dụng vòng lặp foreach để lặp hết các ký tự trong chuỗi. Ký tự nào chưa xuất hiện trong Dictionary thì thêm nó vào và gán số lượng cho nó là 1. Nếu đã xuất hiện trong Dictionary thì tăng số lượng ký tự đó lên 1.

Sau khi đã đếm xong thì sử dụng tiếp vòng lặp foreach để hiển thị các ký tự trong Dic với số lần hiển thị của nó trong chuỗi.

*Lưu ý: Các bạn cần khai báo thư viện System.Collections.Generic; để sử dụng Dictionary nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //khai báo và sử dụng class Dictionary lưu ký tự và số lượng
      Dictionary<char, int> dict = new Dictionary<char, int>();
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự
      //nếu chưa có trong Dic thì thêm vào và tăng ký tự đó lên 1
      //nếu tồn tại rồi thì tăng ký tự đó lên 1
      foreach (char ch in message.Replace(" ", string.Empty))
      {
        if (dict.ContainsKey(ch))
        {
          dict[ch] = dict[ch] + 1;
        }
        else
        {
          dict.Add(ch, 1);
        }
      }
      //hiển thị ký tự và số lần xuất hiện ra màn hình
      foreach (var item in dict.Keys)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " + dict[item]);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng ký tự xuất hiện trong chuỗi trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top