BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C#. Đây là một bài khá đơn giản nếu các bạn đã có kiến thức về vòng lặp while, for.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình với hai cách khác nhau để các bạn có thể so sánh, bắt đầu thôi nào !

1. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng vòng lặp

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while và for để lặp từng ký tự trong chuỗi. Sau đó hiển thị các ký tự đó đồng thời số lần xuất hiện trong chuỗi ra màn hình console.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

*Lưu ý: ở đây mình sẽ không hiển thị khoảng trắng, vì vậy mình sẽ sử dụng phương thức Replace() để thay thế khoảng trắng bằng rỗng.

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //Xóa khoảng trắng khỏi chuỗi
      message = message.Replace(" ", string.Empty);
      //sử dụng vòng lặp while và for để lặp và đếm số lần xuất hiện của ký tự
      while (message.Length > 0)
      {
        Console.Write(message[0] + " : ");
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < message.Length; j++)
        {
          if (message[0] == message[j])
          {
            count++;
          }
        }
        Console.WriteLine(count);
        message = message.Replace(message[0].ToString(), string.Empty);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 01 png

2. Đếm số lần xuất hiện ký tự trong chuỗi sử dụng class Dictionary

Trong chương trình dưới đây, mình đã tạo một Dictionary để lưu trữ từng ký tự và số lượng của nó. Với đầu vào được nhập từ bàn phím, mình sẽ sử dụng vòng lặp foreach để lặp hết các ký tự trong chuỗi. Ký tự nào chưa xuất hiện trong Dictionary thì thêm nó vào và gán số lượng cho nó là 1. Nếu đã xuất hiện trong Dictionary thì tăng số lượng ký tự đó lên 1.

Sau khi đã đếm xong thì sử dụng tiếp vòng lặp foreach để hiển thị các ký tự trong Dic với số lần hiển thị của nó trong chuỗi.

*Lưu ý: Các bạn cần khai báo thư viện System.Collections.Generic; để sử dụng Dictionary nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string message = Console.ReadLine();
      //khai báo và sử dụng class Dictionary lưu ký tự và số lượng
      Dictionary<char, int> dict = new Dictionary<char, int>();
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự
      //nếu chưa có trong Dic thì thêm vào và tăng ký tự đó lên 1
      //nếu tồn tại rồi thì tăng ký tự đó lên 1
      foreach (char ch in message.Replace(" ", string.Empty))
      {
        if (dict.ContainsKey(ch))
        {
          dict[ch] = dict[ch] + 1;
        }
        else
        {
          dict.Add(ch, 1);
        }
      }
      //hiển thị ký tự và số lần xuất hiện ra màn hình
      foreach (var item in dict.Keys)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " + dict[item]);
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai11 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đếm số lượng ký tự xuất hiện trong chuỗi trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Cách tính giai thừa của một số trong C#

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem giai thừa là gì đã nhé. Các bạn…

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong…

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược ..

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một ...

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm…

In dãy số Fibonacci trong C#

In dãy số Fibonacci trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in dãy số Fibonacci…

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai…

Top