BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#. Trước khi đi vào viết chương trình, các bạn cùng mình tìm hiểu về số thập phân và nhị phân đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số thập phân là những số sử dụng số 10 làm cơ số. Hiểu đơn giản thì các số thập phân được ghép thành từ 10 con số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9), Ví dụ: 123, 435, 567, ... Những con số này còn được dùng với dấu "phẩy" để định vị phần thập phân và hàng đơn vị, ngoài ra còn có "-". "+" để phân biệt âm dương.

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị phân được biểu diễn dựa trên hai chữ số là 0 và 1. Vì vậy bất kỳ sự kết hợp nào của hai số này (tức là 0 và 1) cũng là một số nhị phân. Ví dụ: 101, 10001, 111001, ...

Ví dụ 1: Chuyển đổi thập phân sang nhị phân (cách 1)

Đầu tiên các bạn xem qua thuật toán để chuyển đổi số thập phân sang nhị phân đã nhé.

 1. Chia số cho 2 thông qua toán từ modulus (%) và lưu phần dư vào một mảng.
 2. Chia số cho 2 thông qua toán từ /.
 3. Lặp lại cho đến khi số lớn hơn 0.

Dựa vào đó, ta sẽ sử dụng vòng lặp for và các toán tử để tạo thuật toán chuyển đổi.

for (i = 0; number > 0; i++)
  {
    //chia lấy dư và lấy nguyên sau đó lưu vào mảng
    numberArray[i] = number % 2;
    number = number / 2;
  }

Full code:

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  //khai báo và lấy giá trị do người dùng nhập vào
  Console.Write("Nhập vào số cần chuyển đổi: ");
  int number = int.Parse(Console.ReadLine());
  int i;
  //khai báo một mảng để lưu giá trị
  int[] numberArray = new int[10];
  for (i = 0; number > 0; i++)
  {
    //chia lấy dư và lấy nguyên sau đó lưu vào mảng
    numberArray[i] = number % 2;
    number = number / 2;
  }
  //sử dụng vòng lặp for để in các giá trị trong mảng
  Console.Write("Số thập phân sau khi chuyển đổi: ");
  for (i = i - 1; i >= 0; i--)
  {
    Console.Write(numberArray[i]);
  }
  Console.Write("\n---- Chương trình này được đăng tại Freetuts.net ----\n");
  Console.ReadKey();
 }
}

Kết quả:

bai9 01 png

Ví dụ 2: Chuyển đổi thập phân sang nhị phân (cách 2)

Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng biến string để lưu kết quả chuyển đổi thay cho mảng. Về thuật toán thì vẫn tương tự như cách một, nhưng sẽ ngắn gọn hơn.

using System;
class Program {
 public static void Main (string[] args) {
  //khai báo và lấy giá trị từ người dùng
  Console.Write("Nhập vào số cần chuyển đổi: ");
  int number = int.Parse(Console.ReadLine());
  //khai báo biến Result để lưu các giá trị khi chuyển đổi
  string Result = string.Empty;
  for (int i = 0; number > 0; i++)
  {
   //chua lấy dư và nguyên sau đó lưu vào Result
    Result = number % 2 + Result;
    number = number / 2;
  }
  //hiển thị Result ra màn hình console
  Console.WriteLine($"Số thập phân sau khi chuyển đổi: {Result}");
  Console.Write("\n---- Chương trình này được đăng tại Freetuts.net ----\n");
  Console.ReadKey();
 }
}

Kết quả:

bai9 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi thập phân sang nhị phân bằng hai cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để áp dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#

Mình sẽ thực hiện ba chương trình để xóa khoảng trắng bằng ba ...

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng…

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Cách kiểm tra năm nhuận trong C#

Hiểu đơn giản thì năm nhuận sẽ hơn năm không nhuận một ...

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#

Mình sẽ thực hiện 3 chương trình với 3 cách khác nhau để kiểm tra…

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chương trình cộng…

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase

Cụ thể mình sẽ thực hiện viết một ứng dụng quản lý học sinh đơn…

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms

Để có thể ôn lại các kiến thức ở các bài trước, mình vẫn sẽ…

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Để có thể thao tác được với dữ liệu trong Realtime Database,

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lấy dữ liệu…

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Cách kết nối C# Winforms với Firebase

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện ValueChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo và xử lý sự kiện SelectedIndexChanged ...

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự ..

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CheckedChanged…

Top