Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc lap trinh php can ban gif PHP căn bản

Quảng cáo

PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100

Hãy quay lai phần lý thuyết về bước nhảy $i của vòng lặp for, đọc thật kỹ và viết một chương trình in ra các số lẻ từ 0 đến 100 tối ưu nhất. Gợi ý là ta sẽ lặp từ 1 với bước nhảy là 2.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Ở phần lý thuyết mình đã giải thích rất kỹ về bước nhảy rồi, với i++ là bước nhảy 1, còn i +=2 tức là bước nhảy 2. Với yêu cầu đề bài này ta sẽ lặp bắt đầu từ 1, sau mỗi bước nảy nó sẽ tăng lần lượt là 3, 5, 7, 9, ... 99 và đó là danh sách tất cả các số lẻ.

Quảng cáo

echo "Số lẻ là: <br/>";
for ($i = 1; $i < 100; $i += 2)
{
    echo $i, ' ';
}

echo '<br/>Freetuts.net chúc bạn học tốt!';

Kết quả:

 E1 BB 89n ra so le buoc nhay 2 png

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top