CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu DETACH Database trong SQLite

Câu lệnh DETACH DATABASE trong SQLite được sử dụng để detach và phân tách một cơ sở dữ liệu từ một kết nối database mà đã được attach trước đó với lệnh ATTACH. Nếu cùng một cơ sở dữ liệu đã được đính kèm với nhiều bí danh, thì lệnh DETACH chỉ ngắt kết nối tên đã cung cấp và phần còn lại sẽ được giữ nguyên. Bạn không thể detach cơ sở dữ liệu main hoặc temp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ hoặc tạm thời, cơ sở dữ liệu sẽ bị hủy và nội dung sẽ bị mất.

1. Cú pháp lệnh DETACH trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh DETACH DATABASE 'Alias-Name' trong SQLite.

DETACH DATABASE 'Alias-Name';

Ở đây, 'Alias-Name' là cùng một bí danh mà bạn đã sử dụng trong khi đính kèm cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh ATTACH.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ lệnh DETACH trong SQLite

Giã sử bạn có một cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trong bài trước (attact database trong SQLite) và đính kèm nó với 'test' và 'currentDB' như chúng ta có thể thấy bằng cách sử dụng lệnh .database.

sqlite>.databases
seq name       file
--- --------------- ----------------------
0  main       /home/sqlite/testDB.db
2  test       /home/sqlite/testDB.db
3  currentDB    /home/sqlite/testDB.db

Chúng ta hãy thử detach 'currentDB' khỏi testDB.db bằng lệnh sau:

sqlite> DETACH DATABASE 'currentDB';

Bây giờ, nếu bạn sẽ kiểm tra file đính kèm hiện tại, bạn sẽ thấy testDB.db vẫn được kết nối với 'test' và 'main'.

sqlite>.databases
seq name       file
--- --------------- ----------------------
0  main       /home/sqlite/testDB.db
2  test       /home/sqlite/testDB.db

 

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi…

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,