CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

SQLite căn bản và nâng cao

Danh sách các bài viết trong chuyên mục SQLite căn bản và nâng cao, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục SQLite căn bản và nâng cao.

SQLite được sử dụng khá phổ biến trong những năm trước, đây là một hệ quản trị CSDL nhỏ gọn và có thể được cài đặt trong các ngôn ngữ lập trình khác. Nó được viết bằng C và biên dịch dưới dạng thư viện.

Chính vì nó nhỏ gọn và biên dịch dưới dạng một thư viện nên trước đây được áp dụng trong các ứng dụng mobile. Đối với Android hay một số hệ điều hành mobile khác thì SQLite đã được tích hợp sẵn, vì vậy rất tiện lợi cho các ứng dụng chạy trên nó.

Chính vì nó là một hệ CSDL nhỏ gọn nên chỉ lưu trữ ba định dạng chính, đó là kiểu text, integer và real. Nếu bạn muốn lưu trữ một loại dữ liệu nào khác như binary, json, .. thì bắt buộc phải chuyển sang kiểu text để lưu trữ.

Và trong series này chúng ta sẽ cùng học SQLite từ căn bản đến nâng cao, sau đó học cách áp dụng vào một số ngôn ngữ như PHP, Python, ... Ok, hãy bắt đầu học SQLite nhé.

+SQLITE CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO
» Căn bản
1 Giới thiệu SQLite - SQLite là gì?
2 Hướng dẫn cài đặt SQLite
3 Tìm hiểu Dot Commands trong SQLite
4 Tìm hiểu cú pháp trong SQLite
5 Các kiểu dữ liệu trong SQLite
6 Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu trong SQLite
7 Tìm hiểu ATTACH DATABASE trong SQLite
8 Tìm hiểu DETACH Database trong SQLite
9 Lệnh tạo bảng Create Table trong SQLite
10 Lệnh xóa bảng Drop Table trong SQLite
11 Lệnh INSERT trong SQLite
12 Lệnh SELECT trong SQLite
13 Các toán tử trong SQLite
14 Tìm hiểu biểu thức trong SQLite
15 Mệnh đề WHERE trong SQLite
16 Toán tử AND và OR trong SQLite
17 Lệnh Update trong SQLite
18 Lệnh Delete trong SQLite
19 Toán tử LIKE trong SQLite
20 Toán tử GLOB trong SQLite
21 Giới hạn kết quả với mệnh đề LIMIT trong SQLite
22 Mệnh đề ORDER BY trong SQLite
23 Mệnh đề GROUP BY trong SQLite
24 Mệnh đề HAVING trong SQLite
25 Từ khóa DISTINCT trong SQLite
» Nâng cao
26 Lệnh PRAGMA trong SQLite
27 Các ràng buộc Constraint trong SQLite
28 Lệnh JOIN trong SQLite
29 Toán tử UNION trong SQLite
30 Giá trị NULL trong SQLite
31 Cú pháp ALIAS trong SQLite
32 Tìm hiểu Trigger trong SQLite
33 Index trong SQLite
34 Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite
35 Lệnh ALTER TABLE trong SQLite
36 Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite
37 Tìm hiểu View trong SQLite
38 Transaction trong SQLite
39 Subquery trong SQLite
40 Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite
41 SQL Injection trong SQLite
42 EXPLAIN trong SQLite
43 VACUUM trong SQLite
44 Date & Time trong SQLite
45 Các hàm hữu ích trong SQLite

Bài xem nhiều

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

ID tăng tự động là một nhu cầu rất quan trọng trong việc lưu trữ…

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính…

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên…

Xóa column trong SQL Server

Xóa column trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một hoặc nhiều column ra…

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Tiếp theo mô hình mạng chúng ta sẽ học một mô hình cao cấp hơn…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm TO_DATE trong 150

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để chỉnh…

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với…

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này…

Database mẫu để  học SQL Server

Database mẫu để học SQL Server

Để tiện cho việc học thì ta cần một database mẫu, và tất cả những…

Thêm column vào table trong SQL Server

Thêm column vào table trong SQL Server

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ALTER TABLE để thêm…

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Như ta biết mỗi table thông thường chúng ta sẽ có một khóa chính nhằm…

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key…

Câu lệnh if else trong MYSQL

Câu lệnh if else trong MYSQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến mảng trong javascript và một số…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học một lệnh rất hay dùng để rẻ nhánh…

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary…

Top