sqlite gif SQLite căn bản và nâng cao

Quảng cáo

SQLite căn bản và nâng cao

Danh sách các bài viết trong chuyên mục SQLite căn bản và nâng cao, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục SQLite căn bản và nâng cao.

SQLite được sử dụng khá phổ biến trong những năm trước, đây là một hệ quản trị CSDL nhỏ gọn và có thể được cài đặt trong các ngôn ngữ lập trình khác. Nó được viết bằng C và biên dịch dưới dạng thư viện.

Chính vì nó nhỏ gọn và biên dịch dưới dạng một thư viện nên trước đây được áp dụng trong các ứng dụng mobile. Đối với Android hay một số hệ điều hành mobile khác thì SQLite đã được tích hợp sẵn, vì vậy rất tiện lợi cho các ứng dụng chạy trên nó.

Chính vì nó là một hệ CSDL nhỏ gọn nên chỉ lưu trữ ba định dạng chính, đó là kiểu text, integer và real. Nếu bạn muốn lưu trữ một loại dữ liệu nào khác như binary, json, .. thì bắt buộc phải chuyển sang kiểu text để lưu trữ.

Và trong series này chúng ta sẽ cùng học SQLite từ căn bản đến nâng cao, sau đó học cách áp dụng vào một số ngôn ngữ như PHP, Python, ... Ok, hãy bắt đầu học SQLite nhé.

Căn bản

Nâng cao

Quảng cáo

Top