Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Cách ghi file trong Java

Bài trước bạn đã biết cách tạo file trong Java. Trong bài này chúng ta sẽ xem cách ghi vào một tệp trong java bằng FileOutputStream. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức write () của FileOutputStream để ghi nội dung vào file đã chỉ định. Đây là cú pháp của phương thức write ().

public void write(byte[] b) throws IOException

Nó ghi các byte b.length từ mảng byte của tham số đầu vào. Như bạn có thể thấy phương thức này cần truyền tham số định dạng byte để ghi chúng vào một file. Do đó, chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi nội dung của mình thành mảng byte trước khi ghi nó vào file.

Quảng cáo

Mã hoàn chỉnh: Cách ghi file trong Java

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang ghi một chuỗi vào một file. Để chuyển đổi chuỗi thành một mảng byte, chúng ta sử dụng phương thức getBytes () của lớp String.

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class WriteFileDemo {
  public static void main(String[] args) {
   FileOutputStream fos = null;
   File file;
   String mycontent = "This is my Data which needs" +
	   " to be written into the file";
   try {
     //Specify the file path here
	 file = new File("C:/myfile.txt");
	 fos = new FileOutputStream(file);

     /* This logic will check whether the file
	  * exists or not. If the file is not found
	  * at the specified location it would create
	  * a new file*/
	 if (!file.exists()) {
	   file.createNewFile();
	 }

	 /*String content cannot be directly written into
	  * a file. It needs to be converted into bytes
	  */
	 byte[] bytesArray = mycontent.getBytes();

	 fos.write(bytesArray);
	 fos.flush();
	 System.out.println("File Written Successfully");
    } 
    catch (IOException ioe) {
	 ioe.printStackTrace();
    } 
    finally {
	 try {
	   if (fos != null) 
	   {
		 fos.close();
	   }
     } 
	 catch (IOException ioe) {
	   System.out.println("Error in closing the Stream");
	 }
    }
  }
}

Kết quả:

File Written Successfully

Để hiểu rõ hơn về cách ghi file trong Java thì bạn có thể đọc thêm tại đây.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top