Home > Java > Java core > Cách xóa file trong Java
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách xóa file trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ học cách xóa file trong Java, thao tác xóa file trong Java rất đơn giản. Bất cứ việc gì cũng vậy, khởi tạo - xây dựng thì lâu nhưng phá hoại thì rất nhanh :3

Để xóa một file nào đó bằng ngôn ngữ Java thì bạn sử dụng phương thức Delete(), nó được tích hợp sẵn trong đối tượng File.

public boolean delete()

Phương thức này sẽ trả về TRUE nếu xóa thành công, và false nếu xóa thất bại.

Xem ví dụ dưới đây.

import java.io.File;
public class DeleteFileJavaDemo
{
  public static void main(String[] args)
  {	
   try{
     //Specify the file name and path
  	 File file = new File("C:\\myfile.txt");
     /*the delete() method returns true if the file is
     * deleted successfully else it returns false
     */
  	 if(file.delete()){
  	  System.out.println(file.getName() + " is deleted!");
     }else{
  	  System.out.println("Delete failed: File didn't delete");
  	 }
    }catch(Exception e){
      System.out.println("Exception occurred");
  	  e.printStackTrace();
  	}
  }
}

Giả file C:\\myfile.txt tồn tại thì sau khi chạy chương trình này ta sẽ thu được kết quả như sau:

myfile.txt is deleted!

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP