Home > Java > Java core > Cách xóa file trong Java
Kênh Youtube chính thức của freetuts, các bạn hãy sub ủng hộ mình với nhé, từ giờ mình đang làm sạch lại nội dung học tập trên kênh này. Xem kênh

Cách xóa file trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ học cách xóa file trong Java, thao tác xóa file trong Java rất đơn giản. Bất cứ việc gì cũng vậy, khởi tạo - xây dựng thì lâu nhưng phá hoại thì rất nhanh :3

Để xóa một file nào đó bằng ngôn ngữ Java thì bạn sử dụng phương thức Delete(), nó được tích hợp sẵn trong đối tượng File.

public boolean delete()

Phương thức này sẽ trả về TRUE nếu xóa thành công, và false nếu xóa thất bại.

Xem ví dụ dưới đây.

import java.io.File;
public class DeleteFileJavaDemo
{
  public static void main(String[] args)
  {	
   try{
     //Specify the file name and path
  	 File file = new File("C:\\myfile.txt");
     /*the delete() method returns true if the file is
     * deleted successfully else it returns false
     */
  	 if(file.delete()){
  	  System.out.println(file.getName() + " is deleted!");
     }else{
  	  System.out.println("Delete failed: File didn't delete");
  	 }
    }catch(Exception e){
      System.out.println("Exception occurred");
  	  e.printStackTrace();
  	}
  }
}

Giả file C:\\myfile.txt tồn tại thì sau khi chạy chương trình này ta sẽ thu được kết quả như sau:

myfile.txt is deleted!

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP