TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Custom Exception trong Java

Trong java đã định nghĩa sẵn các exception class như ArithaturesException, NullPulumException,...v...v... những exception này sẽ được throw ra khi gặp các trường hợp cụ thể nào đó. Ví dụ nếu lấy một số nào đó chia cho 0, bạn sẽ tạo ra một ArithaturesException.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài trước chúng ta đã học cách sử dụng throw để ném ra exception, ở bài này ta sẽ tiếp tục dùng đến nó để nén ra các custom exception mà ngừoi dùng tự định nghĩa.

Chúng ta có thể tự tạo ra các exception class của riêng mình và ném exception đó bằng cách sử dụng từ khóa throw. Những exception này được gọi là user-defined exception hoặc custom exception. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách tạo một custom exception và throw nó vào một điều kiện cụ thể.

Để có thể học tốt bài này, bạn nên có kiến thức cơ bản về try-catch blockthrow trong java.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Ví dụ về user-defined exception trong Java

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét một ví dụ dưới đây.

/* This is my Exception class, I have named it MyException
 * you can give any name, just remember that it should
 * extend Exception class
 */
class MyException extends Exception{
  String str1;
  /* Constructor of custom exception class
  * here I am copying the message that we are passing while
  * throwing the exception to a string and then displaying 
  * that string along with the message.
  */
  MyException(String str2) {
	str1=str2;
  }
  public String toString(){ 
	return ("MyException Occurred: "+str1) ;
  }
}

class Example1{
  public static void main(String args[]){
	try{
		System.out.println("Starting of try block");
		// I'm throwing the custom exception using throw
		throw new MyException("This is My error Message");
	}
	catch(MyException exp){
		System.out.println("Catch Block") ;
		System.out.println(exp) ;
	}
  }
}

Output:

Starting of try block
Catch Block
MyException Occurred: This is My error Message

Bạn có thể thấy rằng tôi đã tự throw ra một user-defined exception bằng câu lệnh throw new MyException("This is My error Message").

Chú ý rằng:

 • User-defined exception nghĩa phải extend từ Exception class.
 • Exception được ném ra bằng cách sử dụng từ khóa throw.

2. Một ví dụ khác về user-defined exception

Throw có thể sử dụng bên trong một phương thức hay một khối lệnh nào đó. Khác với throw, throws lại dùng ngay khi bạn khai báo một phương thức, cẩn thận đừng để bị nhầm lẫn nhé.

Ở ví dụ này, chúng ta đang ném ra ngoại lệ từ một method. Trong trường hợp này, chúng ta nên sử dụng throws nếu không bạn sẽ gặp lỗi biên dịch: “unhandled exception in method”.

class InvalidProductException extends Exception
{
  public InvalidProductException(String s)
  {
    // Call constructor of parent Exception
    super(s);
  }
}
 
public class Example1
{
  void productCheck(int weight) throws InvalidProductException{
	if(weight<100){
		throw new InvalidProductException("Product Invalid");
	}
  }
  
  public static void main(String args[])
  {
  	Example1 obj = new Example1();
    try
    {
      obj.productCheck(60);
    }
    catch (InvalidProductException ex)
    {
      System.out.println("Caught the exception");
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }
}

Output:

Caught the exception
Product Invalid

Trên là một vài ví dụ và cách tự tạo ra một exception trong Java.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top