TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Throw exception trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng từ khóa throw trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Java đã định nghĩa sẵn các class exception như ArithaturesException, NullPulumException, hay ArrayIndexOutOfBound,..v..v.. Những exception này được dùng để catch các trường hợp khác nhau.

Ví dụ: khi chúng ta chia một số cho 0, exception ArithaturesException sẽ được ném ra (throw), hoặc là khi chúng ta cố gắng truy cập phần tử của mảng mà phần tử đó không nằm trong giới hạn của nó thì chúng ta sẽ nhận được exception ArrayIndexOutOfBoundException.

Chúng ta có thể ném một exception bằng cách sử dụng từ khóa throw.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chúng ta có thể throw exception ArithaturesException khi chúng ta chia số cho 5 hoặc bất kỳ số nào khác, bạn chỉ cần đặt điều kiện và throw bất cứ exception nào bạn thích.

1. Cú pháp của từ khóa throw trong Java

Bạn có thể ném một throw bằng cách sử dụng cú pháp dưới đây.

throw new exception_class("error message");

Ví dụ:

throw new ArithmeticException("dividing a number by 5 is not allowed in this program");

2. Ví dụ về từ khóa throw trong Java

Giả sử chúng ta đang cần chọn các học sinh có tuổi trên 12 hoặc cân nặng trên 40 để tham dự giải hội thao, nếu bất kỳ điều kiện nào kể trên không được đáp ứng thì từ chối học sinh đó, lúc đó ta sẽ throw ArithmeticException với cảnh báo "Student is not eligible for registration".

Chúng ta kiểm tra bằng method checkEligibilty(int stuage, int stuweight) bên dưới.

/* In this program we are checking the Student age
 * if the student age<12 and weight <40 then our program 
 * should return that the student is not eligible for registration.
 */
public class ThrowExample {
  static void checkEligibilty(int stuage, int stuweight){ 
   if(stuage<12 && stuweight<40) {
     throw new ArithmeticException("Student is not eligible for registration"); 
   }
   else {
     System.out.println("Student Entry is Valid!!"); 
   }
  } 

  public static void main(String args[]){ 
   System.out.println("Welcome to the Registration process!!");
   checkEligibilty(10, 39); 
   System.out.println("Have a nice day.."); 
 } 
}

Output:

Welcome to the Registration process!!Exception in thread "main" 
java.lang.ArithmeticException: Student is not eligible for registration
at beginnersbook.com.ThrowExample.checkEligibilty(ThrowExample.java:9)
at beginnersbook.com.ThrowExample.main(ThrowExample.java:18)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tự throw ra một unchecked exception, loại exception này được bỏ qua trong quá trình biên dịch, không bắt buộc ta phải xử lí nó. Bạn cũng có thể throw một user-defined exception bằng cách tương tự như ví dụ trên.

Trong trường hợp bạn chưa biết user-defined exception là gì, xin mời bạn đọc qua bài viết tiếp theo để hiểu rõ hơn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring Email trong Spring Boot

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Cách dùng Spring JDBC trong ứng dụng Spring Boot Java

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Tương tác giữa Spring Boot, JPA và cơ sở dữ liệu H2

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn sử dụng Apache Tiles với Spring Boot trong Java

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Kiến trúc 3layer trong Spring Boot là gì? Cách hoạt động thế nào?

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java

Top