TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Từ khóa break và continue trong Java

Trong bài cuối cùng của chương Vòng lặp này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 2 từ khóa đặc biệt đó là break và continue trong Java và ví dụ minh họa công dụng của 2 từ khóa này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Từ khóa break

Trong bài cấu trúc rẽ nhánh switch - case, chúng ta đã được tiếp cận với từ khóa break. Ngoài việc dùng trong cấu trúc switch, từ khóa break được dùng để thoát ra khỏi vòng lặp chứa nó ngay lập tức và chuyển sang câu lệnh tiếp theo bên ngoài vòng lặp vừa kết thúc (tức là chương trình sẽ ngừng ngay mọi vòng lặp nếu bên trong vòng lặp đó có chứa từ khóa break). Thông thường, từ khóa break thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp.

Ví dụ

Chương trình sẽ tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím. Nếu bạn nhập vào số nhỏ hơn thì chương trình sẽ kết thúc.

public static void main(String[] args) {
	int i, sum = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);	
	
	do {
		System.out.println("Nhập vào số:");
		i = scanner.nextInt();

		/*
		 * Nếu số nhập < 0 thì sẽ kết thúc vòng lặp 
		 * và thực hiện câu lệnh bên ngoài vòng lặp.
		 */
		if (i < 0) {
			break;
		}
		sum += i;
	} while (i >= 0);	// i còn lớn hơn hoặc bằng 0 thì còn tiếp tục
		
	System.out.println("Kết quả = " + sum);
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtongcacsoduong PNG

2. Từ khóa continue

Ngoài từ khóa break, Java còn hỗ trợ cho chúng ta một từ khóa đặc biệt khác cũng được dùng kết hợp với cấu trúc lặp đó là từ khóa continue. Khi gặp từ khóa continue thì lần lặp kế tiếp sẽ được thực hiện (tức là bỏ qua không thực hiện các lệnh phía bên dưới từ khóa continue của vòng lặp và quay lên kiểm tra trở lại biểu thức điều kiện lặp). Tương tự như break, từ khóa continue cũng thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra khi nào thì cần bỏ qua những lệnh sau nó để tiếp tục thực hiện vòng lặp mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Nếu có nhiều cấu trúc lặp lồng nhau thì continue chỉ có tác dụng với cấu trúc lặp trong cùng chứa nó.

Ví dụ

Viết chương trình in ra màn hình các dòng thông báo "Lần lặp 1"... "Lần lặp 4", sau đó in ra màn hình chuỗi "Xin chào!", rồi in ra thông báo "Lần lặp 5" và cuối cùng in ra chuỗi "Xin chào!" rồi kết thúc chương trình.

public static void main(String[] args) {
	int count;
	for (count = 1; count <= 5; count++) {
		System.out.println("Lần lặp " + count);
			
		/* 
		 * kiểm tra nếu count còn nhỏ hơn 4
		 * thì còn quay lại vòng for kiểm tra điều kiện lặp 
		 */
		if (count < 4) {
			continue;
		}
			
		// Nếu count không nhỏ hơn 4 thì hiển thị "Chào bạn!"
		System.out.println("Chào bạn!");
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

tukhoacontinue PNG

3. Điều kiện dừng của các loại vòng lặp

Một trong những điểm quan trọng khi viết chương trình có sử dụng các cấu trúc lặp do - while, whilefor đó là điều kiện dừng của vòng lặp. Nếu không có những điều kiện dừng này thì vòng lặp sẽ rơi vào trạng thái lặp vô hạn và vì vậy chương trình sử dụng vòng lặp đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Để vòng lặp trong chương trình không rơi vào trạng thái lặp vô hạn thì trong quá trình viết chương trình các bạn cần phải chú ý những điều sau:

  • Có ít nhất một lần mà các lệnh trong thân vòng lặp làm cho biểu thức điều kiện lặp bị sai.
  • Trong thân vòng lặp phải tồn tại từ khóa break gắn liền với biểu thức điều kiện if.

4. Lời kết

Đây là bài cuối cùng trong chương Vòng lặp. Đây là một chương rất quan trọng vì hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ các cấu trúc lặp này để lập trình. Vì vậy, các bạn cần phải hiểu thật rõ cơ chế hoạt động và phạm vi áp dụng của từng cấu trúc lặp do - while, whilefor để có thể vận dụng phù hợp vào từng yêu cầu cụ thể. Sang chương sau, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu về chuỗi và mảng trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top