TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Từ khóa break và continue trong Java

Trong bài cuối cùng của chương Vòng lặp này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 2 từ khóa đặc biệt đó là break và continue trong Java và ví dụ minh họa công dụng của 2 từ khóa này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Từ khóa break

Trong bài cấu trúc rẽ nhánh switch - case, chúng ta đã được tiếp cận với từ khóa break. Ngoài việc dùng trong cấu trúc switch, từ khóa break được dùng để thoát ra khỏi vòng lặp chứa nó ngay lập tức và chuyển sang câu lệnh tiếp theo bên ngoài vòng lặp vừa kết thúc (tức là chương trình sẽ ngừng ngay mọi vòng lặp nếu bên trong vòng lặp đó có chứa từ khóa break). Thông thường, từ khóa break thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp.

Ví dụ

Chương trình sẽ tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím. Nếu bạn nhập vào số nhỏ hơn thì chương trình sẽ kết thúc.

public static void main(String[] args) {
	int i, sum = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);	
	
	do {
		System.out.println("Nhập vào số:");
		i = scanner.nextInt();

		/*
		 * Nếu số nhập < 0 thì sẽ kết thúc vòng lặp 
		 * và thực hiện câu lệnh bên ngoài vòng lặp.
		 */
		if (i < 0) {
			break;
		}
		sum += i;
	} while (i >= 0);	// i còn lớn hơn hoặc bằng 0 thì còn tiếp tục
		
	System.out.println("Kết quả = " + sum);
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtongcacsoduong PNG

2. Từ khóa continue

Ngoài từ khóa break, Java còn hỗ trợ cho chúng ta một từ khóa đặc biệt khác cũng được dùng kết hợp với cấu trúc lặp đó là từ khóa continue. Khi gặp từ khóa continue thì lần lặp kế tiếp sẽ được thực hiện (tức là bỏ qua không thực hiện các lệnh phía bên dưới từ khóa continue của vòng lặp và quay lên kiểm tra trở lại biểu thức điều kiện lặp). Tương tự như break, từ khóa continue cũng thường được dùng với một lệnh if bên trong vòng lặp để kiểm tra khi nào thì cần bỏ qua những lệnh sau nó để tiếp tục thực hiện vòng lặp mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Nếu có nhiều cấu trúc lặp lồng nhau thì continue chỉ có tác dụng với cấu trúc lặp trong cùng chứa nó.

Ví dụ

Viết chương trình in ra màn hình các dòng thông báo "Lần lặp 1"... "Lần lặp 4", sau đó in ra màn hình chuỗi "Xin chào!", rồi in ra thông báo "Lần lặp 5" và cuối cùng in ra chuỗi "Xin chào!" rồi kết thúc chương trình.

public static void main(String[] args) {
	int count;
	for (count = 1; count <= 5; count++) {
		System.out.println("Lần lặp " + count);
			
		/* 
		 * kiểm tra nếu count còn nhỏ hơn 4
		 * thì còn quay lại vòng for kiểm tra điều kiện lặp 
		 */
		if (count < 4) {
			continue;
		}
			
		// Nếu count không nhỏ hơn 4 thì hiển thị "Chào bạn!"
		System.out.println("Chào bạn!");
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

tukhoacontinue PNG

3. Điều kiện dừng của các loại vòng lặp

Một trong những điểm quan trọng khi viết chương trình có sử dụng các cấu trúc lặp do - while, whilefor đó là điều kiện dừng của vòng lặp. Nếu không có những điều kiện dừng này thì vòng lặp sẽ rơi vào trạng thái lặp vô hạn và vì vậy chương trình sử dụng vòng lặp đó sẽ không bao giờ dừng lại.

Để vòng lặp trong chương trình không rơi vào trạng thái lặp vô hạn thì trong quá trình viết chương trình các bạn cần phải chú ý những điều sau:

  • Có ít nhất một lần mà các lệnh trong thân vòng lặp làm cho biểu thức điều kiện lặp bị sai.
  • Trong thân vòng lặp phải tồn tại từ khóa break gắn liền với biểu thức điều kiện if.

4. Lời kết

Đây là bài cuối cùng trong chương Vòng lặp. Đây là một chương rất quan trọng vì hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ các cấu trúc lặp này để lập trình. Vì vậy, các bạn cần phải hiểu thật rõ cơ chế hoạt động và phạm vi áp dụng của từng cấu trúc lặp do - while, whilefor để có thể vận dụng phù hợp vào từng yêu cầu cụ thể. Sang chương sau, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu về chuỗi và mảng trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top