Java - Hiển thị thông báo

Viết chương trình duyệt vòng lặp từ 1 đến 10 nhưng chỉ hiển thị dòng chữ "Chào bạn" 3 lần, sau khi lặp đủ 3 lần thì thoát khỏi chương trình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	for (int i = 1; i <= 10; i++) {
		System.out.println("Lần thứ " + i);
		System.out.println("Chào bạn");
			
		// Khi i = 3 thì ngừng vòng lặp
		if (i == 3) {
			break;
		}
	}
	System.out.println("Hết vòng lặp.");
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Giải thích hoạt động của chương trình:

Các bạn thấy chương trình dùng vòng lặp for với số lần lặp là 10, nhưng sau khi lặp đủ 3 lần thì từ khóa break trong lệnh if sẽ điều khiển kết thúc chương trình.

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net