Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Sử dụng CountDownLatch trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được học về cách tạo và sử dụng ThreadPool trong Java. Sang bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về CountDownLack của Thread trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

1. CountDownLatch

CountDownLatch là một lớp trong Java chuyên dùng để đếm. Tại sao Java lại tạo ra một lớp riêng để đếm trong khi chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc đếm bằng cách khác? Bởi vì trong lập trình đa luồng, việc đếm này sẽ rất khó và phức tạp, thường khi muốn đếm thì chúng ta phải sử dụng đến đồng bộ phương thức nếu không việc đếm sẽ không chính xác, vì lúc này trong hệ thống các luồng đang được xử lý song song và các biến sẽ được sử dụng một cách không tuần tự lúc đó kết quả đếm sẽ không chính xác và không như chúng ta mong muốn.

Quảng cáo

Để hiểu rõ hơn các bạn theo dõi ví dụ sau:

DemoNonCountDownLatch.java
package countdownlatch;

public class DemoNonCountDownLatch {
	
	private int count = 2000;
 
	public void dem() {
		Thread thread1 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count--;
				}
			}
		});
     
		Thread thread2 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count--;
				}
			}
		});
     
		thread1.start();
		thread2.start();
 
		try {
			thread1.join();
			thread2.join();
		} catch (InterruptedException ignored) {
		}	
		
		System.out.println("Count = " + count);
  }
	
	public static void main(String[] args) {
		DemoNonCountDownLatch demoNonCountDownLatch = new DemoNonCountDownLatch();
		demoNonCountDownLatch.dem();
	}
}

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua vi du khong su dung countdownlatch PNG

Với đoạn code trên thì khi thực thi chương trình, kết quả mà chúng ta mong muốn là giá trị của biến count sẽ bằng 0, nhưng vì thread1thread2 lúc này là 2 luồng chạy song song nên kết quả biến count sau mỗi lần biên dịch sẽ khác nhau. Vì biến count được cả hai thread1thread2 cùng đồng thời tác động và thay đổi giá trị nên sẽ xảy ra trường hợp thread1 chưa xử lý xong (giảm count đi 1) thì thread2 đã thực hiện tác động tới biến count này nên giá trị của count sẽ thay đổi và không theo ý muốn của chúng ta.

Vì vậy, để giải quyết trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng từ khóa synchronized để đảm bảo rằng việc giảm biến count đi 1 sẽ được xử lý một cách tuần tự, tức là tại 1 thời điểm chỉ có duy nhất một Thread được thao tác với biến count:

UseSynchronizedMethod.java
package countdownlatch;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class DemoCountDownLatch {
	
	public CountDownLatch count = new CountDownLatch(2000);

	public void doWork() {
		Thread thread1 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count.countDown();	// giảm giá trị của biến count
				}
			}
		});
     
		Thread thread2 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count.countDown();
				}
			}
		});
     
		thread1.start();
		thread2.start();
 
		try {
			count.await();
		} catch (InterruptedException ignored) {
    
		}
		System.out.println("Count = " + count.getCount());
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		DemoCountDownLatch demo = new DemoCountDownLatch();
		demo.doWork();
	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua vi du dung synchronized PNG

Trong đoạn code trên, từ khóa synchronized ở phương thức giamCount() đã bảo đảm rằng tại một thời điểm chỉ có duy nhất 1 Thread được gọi vào hàm để xử lý.

Ngoài ra, như nội dung chính của phần này đó là chúng ta có thể dùng CountDownLatch để giải quyết vấn đề này:

DemoCountDownLatch.java
package countdownlatch;

import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class DemoCountDownLatch {
	
	public CountDownLatch count = new CountDownLatch(2000);

	public void doWork() {
		Thread thread1 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count.countDown();	// giảm giá trị của biến count đi 1
				}
			}
		});
     
		Thread thread2 = new Thread(new Runnable() {
			public void run() {
				for (int i = 0; i < 1000; i++) {
					count.countDown();
				}
			}
		});
     
		thread1.start();
		thread2.start();
 
		try {
			count.await();
		} catch (InterruptedException ignored) {
    
		}
		System.out.println("Count = " + count.getCount());
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		DemoCountDownLatch demo = new DemoCountDownLatch();
		demo.doWork();
	}
	
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua vi du su dung countdownlatch PNG

Giải thích hoạt động của chương trình trên:

Đoạn code public CountDownLatch count = new CountDownLatch(2000); sẽ khởi tạo một đối tượng CountDownLatch có tên là count với giá trị là 2000. Còn để giảm dần giá trị của count thì lớp CountDownLatch cung cấp cho chúng ta phương thức countDown(): count.countDown();. Ngoài ra, chúng ta còn thấy dòng code count.await();, phương thức await() sẽ đợt tất cả các tiến trình xử lý của CountDownLatch hoàn thành (tương tự như phương thức join() trong Thread).

2. Lời kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về lớp CountDownLatch trong Java. Đây là bài cuối cùng trong chương này. Sang chương sau, chúng ta sẽ bước sang một chương mới - đó là chương Exception. Các bạn theo dõi nhé!

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top