Java - Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím. Nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng và hiển thị tổng đó ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float sum = 0, number;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số:");
		number = scanner.nextFloat();
		sum += number;
			
		// nếu tổng lớn hơn 100 thì dừng
		if (sum > 100)
			break;
	} while (number > 0);
		
	System.out.println("Tổng = " + sum);
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtong PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP