banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm giá trị ASCII của một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình nhập ký tự bất kỳ từ bàn phím, in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự đó, cứ lặp lại cho người dùng nhập ký tự và in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự vừa nhập, vòng lặp chỉ kết thúc khi người dùng nhấn phím ESC.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải chương trình trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập một ký tự bất kỳ từ bàn phím, ta gọi biến đó là kyTu
 • Sử dụng vòng lặp do while để lặp lại việc lặp ký tự từ bàn phím và in giá trị ASCII của ký tự vừa nhập ra màn hình, vòng lặp do while sẽ kết thúc khi gặp phím ESC trên bàn phím (ESC mã ASCII là 27)
 • Vì vậy điều kiện cho vòng lặp do whilekyTu != 27

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  
  char kyTu;
  cout << "Chuong trinh lay gia tri ascii cua ky tu nhap tu ban phim." << endl;
  cout << "Nhan phim ESC de thoat chuong trinh" << endl;
  cout << "-----------------------------------------" << endl;
  
  do {
    cout << "Nhap ky tu: "; 
    cin >> kyTu;
    if (int(kyTu) != 27) {
      cout << "  Ma ASCII cua ky tu " << kyTu << " la " << int(kyTu) << endl;
    } else {
      break;
    }
  } while (kyTu != 27);

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập các ký tự lần lượt là A, a, T, H, r và phím ESC:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển if else và câu lệnh break, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top