STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm giá trị ASCII của một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình nhập ký tự bất kỳ từ bàn phím, in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự đó, cứ lặp lại cho người dùng nhập ký tự và in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự vừa nhập, vòng lặp chỉ kết thúc khi người dùng nhấn phím ESC.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải chương trình trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập một ký tự bất kỳ từ bàn phím, ta gọi biến đó là kyTu
 • Sử dụng vòng lặp do while để lặp lại việc lặp ký tự từ bàn phím và in giá trị ASCII của ký tự vừa nhập ra màn hình, vòng lặp do while sẽ kết thúc khi gặp phím ESC trên bàn phím (ESC mã ASCII là 27)
 • Vì vậy điều kiện cho vòng lặp do whilekyTu != 27

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  
  char kyTu;
  cout << "Chuong trinh lay gia tri ascii cua ky tu nhap tu ban phim." << endl;
  cout << "Nhan phim ESC de thoat chuong trinh" << endl;
  cout << "-----------------------------------------" << endl;
  
  do {
    cout << "Nhap ky tu: "; 
    cin >> kyTu;
    if (int(kyTu) != 27) {
      cout << "  Ma ASCII cua ky tu " << kyTu << " la " << int(kyTu) << endl;
    } else {
      break;
    }
  } while (kyTu != 27);

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập các ký tự lần lượt là A, a, T, H, r và phím ESC:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển if else và câu lệnh break, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top