STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản

Giả sử menu của chúng ta có các loại thức uống như sau:

 • Cafe
 • Cam vắt
 • Nước ép cà rốt
 • Nước ép cà chua
 • Nước lọc
 • Nước dừa

Viết một chương trình gọi thức uống đơn giản.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Trước tiên in ra màn hinh danh sách các loại thức uống cho người dùng chọn lựa
 • Đánh dấu theo thứ tự 1 (cafe), 2 (cam vắt), 3(nước ép cà rốt), 4(nước ép cà chua), 5(nước lọc), 6(nước dừa), 7(thoát gọi món)
 • Sử dụng vòng lặp do while lặp lại cho người dùng đặt thức uống, kết thúc quá trình đặt thức uống khi người nhấn số 7

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "-------------Menu---------------" << endl;
  cout << " 1. Cafe" << endl;
  cout << " 2. Cam vat" << endl;
  cout << " 3. Nuoc ep ca rot" << endl;
  cout << " 4. Nuoc ep ca chua" << endl;
  cout << " 5. Nuoc loc" << endl;
  cout << " 6. Nuoc dua" << endl;
  cout << "--------------------------------" << endl;
  do {
    cout << "Moi ban chon thuc uong: ";
    cin >> so;
    switch(so) {
      case 1:
        cout << "  Ban da chon cafe" << endl;
        break;
      case 2:
        cout << "  Ban da cho cam vat" << endl;
        break;
      case 3:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca rot" << endl;
        break;
      case 4:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca chua" << endl;
        break;
      case 5:
        cout << "  Ban da chon nuoc loc" << endl;
        break;
      case 6:
        cout << "  Ban da chon nuoc dua" << endl;
        break;
      case 7:
        cout << "Cam on ban da dat mon. Xin chao va hen gap lai" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Vui long nhan so tu 1 den 7" << endl;
    }
  } while (so != 7);
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi chọn thức uống là nước lọc, nước ép cà rốt và nước cam vắt:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Khi không muốn đặt thức uống:

ex do while 2 JPG

Khi chọn thức uống không có trong menu:

ex do while 3 JPG

Trong bài này chúng ta cũng có sử dụng câu lệnh break, cấu trúc điều khiển switch case, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top