banner jpg
STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản

Giả sử menu của chúng ta có các loại thức uống như sau:

 • Cafe
 • Cam vắt
 • Nước ép cà rốt
 • Nước ép cà chua
 • Nước lọc
 • Nước dừa

Viết một chương trình gọi thức uống đơn giản.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Trước tiên in ra màn hinh danh sách các loại thức uống cho người dùng chọn lựa
 • Đánh dấu theo thứ tự 1 (cafe), 2 (cam vắt), 3(nước ép cà rốt), 4(nước ép cà chua), 5(nước lọc), 6(nước dừa), 7(thoát gọi món)
 • Sử dụng vòng lặp do while lặp lại cho người dùng đặt thức uống, kết thúc quá trình đặt thức uống khi người nhấn số 7

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "-------------Menu---------------" << endl;
  cout << " 1. Cafe" << endl;
  cout << " 2. Cam vat" << endl;
  cout << " 3. Nuoc ep ca rot" << endl;
  cout << " 4. Nuoc ep ca chua" << endl;
  cout << " 5. Nuoc loc" << endl;
  cout << " 6. Nuoc dua" << endl;
  cout << "--------------------------------" << endl;
  do {
    cout << "Moi ban chon thuc uong: ";
    cin >> so;
    switch(so) {
      case 1:
        cout << "  Ban da chon cafe" << endl;
        break;
      case 2:
        cout << "  Ban da cho cam vat" << endl;
        break;
      case 3:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca rot" << endl;
        break;
      case 4:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca chua" << endl;
        break;
      case 5:
        cout << "  Ban da chon nuoc loc" << endl;
        break;
      case 6:
        cout << "  Ban da chon nuoc dua" << endl;
        break;
      case 7:
        cout << "Cam on ban da dat mon. Xin chao va hen gap lai" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Vui long nhan so tu 1 den 7" << endl;
    }
  } while (so != 7);
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi chọn thức uống là nước lọc, nước ép cà rốt và nước cam vắt:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Khi không muốn đặt thức uống:

ex do while 2 JPG

Khi chọn thức uống không có trong menu:

ex do while 3 JPG

Trong bài này chúng ta cũng có sử dụng câu lệnh break, cấu trúc điều khiển switch case, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top