STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản

Giả sử menu của chúng ta có các loại thức uống như sau:

 • Cafe
 • Cam vắt
 • Nước ép cà rốt
 • Nước ép cà chua
 • Nước lọc
 • Nước dừa

Viết một chương trình gọi thức uống đơn giản.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Trước tiên in ra màn hinh danh sách các loại thức uống cho người dùng chọn lựa
 • Đánh dấu theo thứ tự 1 (cafe), 2 (cam vắt), 3(nước ép cà rốt), 4(nước ép cà chua), 5(nước lọc), 6(nước dừa), 7(thoát gọi món)
 • Sử dụng vòng lặp do while lặp lại cho người dùng đặt thức uống, kết thúc quá trình đặt thức uống khi người nhấn số 7

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "-------------Menu---------------" << endl;
  cout << " 1. Cafe" << endl;
  cout << " 2. Cam vat" << endl;
  cout << " 3. Nuoc ep ca rot" << endl;
  cout << " 4. Nuoc ep ca chua" << endl;
  cout << " 5. Nuoc loc" << endl;
  cout << " 6. Nuoc dua" << endl;
  cout << "--------------------------------" << endl;
  do {
    cout << "Moi ban chon thuc uong: ";
    cin >> so;
    switch(so) {
      case 1:
        cout << "  Ban da chon cafe" << endl;
        break;
      case 2:
        cout << "  Ban da cho cam vat" << endl;
        break;
      case 3:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca rot" << endl;
        break;
      case 4:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca chua" << endl;
        break;
      case 5:
        cout << "  Ban da chon nuoc loc" << endl;
        break;
      case 6:
        cout << "  Ban da chon nuoc dua" << endl;
        break;
      case 7:
        cout << "Cam on ban da dat mon. Xin chao va hen gap lai" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Vui long nhan so tu 1 den 7" << endl;
    }
  } while (so != 7);
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi chọn thức uống là nước lọc, nước ép cà rốt và nước cam vắt:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Khi không muốn đặt thức uống:

ex do while 2 JPG

Khi chọn thức uống không có trong menu:

ex do while 3 JPG

Trong bài này chúng ta cũng có sử dụng câu lệnh break, cấu trúc điều khiển switch case, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top